لحظه  بروز رسانی 
رضا
رضا

تنم را  از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت برایتعکس و تصویر تنم را از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت برایت شعر خواهم خواند برایم شعر ...

تنم را 
از شراب شعر چشمان تو خواهم سوخت
برایت شعر خواهم خواند
برایم شعر خواهی خواند

تبسم های شیرین تورا با بوسه خواهم چید
وگر بختم کند یاری
در آغوش تو
ای افسوس
سیاهی تار می بندد
چراغ ِماه
لرزان از نسیم سرد پاییز است

هوا آرام 
شب خاموش 
راه آسمان ها باز
زمان 
در بستر شب خواب و بیدار است

 

مشاهده همه ی 11 نظر
رضا
رضا

از تنم ترانه می ریزد وقتی تو شبیه آغوش خیال


عکس و تصویر محمودرضافتاحی ازاز تنم ترانه می ریزد

وقتی تو

شبیه آغوش

خیال مرا دور میزنی

من تمام این شعر را رقصیده ام!!!!!!!!


مشاهده همه ی 4 نظر
رضا
رضا

جمعه ها را باید کودک باشی شادِ شاد بدوی توی


عکس و تصویر #نقاشی با آبرنگ


جمعه ها را باید
کودک باشی
شادِ شاد
بدوی توی حیاط
یا حتی گریه کنی
برای آب نبات ...

جمعه ها نباید بزرگ باشی
وگرنه دق میکنی
آب میشوی
تمام میشوی
زیر بار دلتنگی و
داغ خاطرات ....


مشاهده همه ی 1 نظر
رضا
رضا

هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو
عکس و تصویر نقاشی رنگ روغن


هرچه دلم را خالی میکنم باز پر میشود از تو

چه برکتی دارد دوست داشتنت . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
رضا
رضا

  دوستت دارم بیشتر از نفسی ڪہ می ڪشم گاهی
 

عکس و تصویر دوستت دارم بیشتر از نفسی ڪہ می ڪشم گاهی نفسم بند می آید… اما دوست ...


دوستت دارم

بیشتر از نفسی ڪہ می ڪشم
گاهی نفسم بند می آید
اما دوست داشتنم
هرگز بند نمی آید

وتا نفس می ڪشم
دوستت دارم


     

مشاهده همه ی 1 نظر
رضا
رضا

  یڪ روز دیڪَر یڪ برڪت دیڪَر و
 
عکس و تصویر <a href=https://telegram.me/Gerdioz تلگرام من سر بزنید" style="text-align:right;">


یڪ روز دیڪَر

یڪ برڪت دیڪَر

و فرصت دیڪَر براےزندڪَی

خداے مهربانم

ترا سپاس بخاطر

روزےدیڪَر و آغازے نو

 


     

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضا
رضا

چه انتظار عظیمی نشسته در دل ما؛ همیشه منتظریم  و
عکس و تصویر به ما سربزنید <a href=https://telegram.me/joinchat/DTgaxT...yq2wr0jWOQ منتظریم">


چه انتظار عظیمی
نشسته در دل ما؛

همیشه منتظریم 
و کسی نمی آید...

 

 


     

مشاهده همه ی 2 نظر