لحظه  بروز رسانی 
پریسا
شیطونشیطون
پریسا

هِی ! × مَشتــی × اینــو تــو کَلَتـ فرو کُـــن هَرکـــی ریــش میذآره مومِنـ نیستـ ×

هِی ! × مَشتــی × اینــو تــو کَلَتـ فرو کُـــن

هَرکـــی ریــش میذآره مومِنـ نیستـ ×

هَرکـــی چآدُر میذآره مَریمـ مُقَدَس نیستـ ×

هَرکـــی خوشگِلـ و خوشتیپه هَرزه نیستـ ×

اَوَلـ خودتو قِضآوتـ کُنـ بَعد دیگَرآنـ رو
 
نِمیتونـــی آدَمـ بآشیـ حَداَقَلـ حِیوونـ نَبآشـ

زِندِگیـ خُصوصیـ دیگَرآنـ بــ تو هیچـ رَبطی نَدآره

هَردُختَری کــ بآهآتـ میخَنده هَرزه نیستـ ×

هَر پِسری کــ بآهآتـ گَرمـ میگیره تو کَفـ نیستـ ×

مشاهده همه ی 1 نظر
قبراققبراق
@reza-abedi94
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قبراققبراق
@reza-abedi94
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریسا
شیطونشیطون
پریسا

اینم پروفایلش https://facenama.com/tainajon بچه ها تورو خدا به هفت سین

اینم پروفایلش
https://facenama.com/tainajon
بچه ها تورو خدا به هفت سین من رای بدید


http://jooben.ir/x7sin95/

تاینا قربانی

مشاهده همه ی 1 نظر
پریسا
شیطونشیطون
پریسا

اینم پروفایلش https://facenama.com/tainajon بچه ها تورو خدا به هفت سین

اینم پروفایلش
https://facenama.com/tainajon
بچه ها تورو خدا به هفت سین من رای بدید


http://jooben.ir/x7sin95/

تاینا قربانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پریسا
شیطونشیطون
پریسا

اینم پروفایلش https://facenama.com/tainajon بچه ها تورو خدا به هفت سین

اینم پروفایلش
https://facenama.com/tainajon
بچه ها تورو خدا به هفت سین من رای بدید


http://jooben.ir/x7sin95/

تاینا قربانی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید