لحظه  بروز رسانی 
╬ Hamid Reza╬ ╝◀جانشین شـــهرِ پـَریـــون▶╚
ناراحتناراحت
╬ Hamid Reza╬ ╝◀جانشین شـــهرِ پـَریـــون▶╚

به همین دکمه اینتر قسم دیشب یه بی آبرویی سرم اومد

به همین دکمه اینتر قسم دیشب یه بی آبرویی سرم اومد که نگو , عاغا دیشب عموی بزرگم با زن

 و دوتا دختراش اومدن خونمون , ناراحتشون اخمو بود ^_^ 


همه تو پذیرایی نشسته بودیم منتظر بودیم ببینیم چی شده که عموم شروع کرد به حرف زدن ,

 درباره مشکلات مالی و خانوادگی و ....


بابامم براش حرف زد دل داریش داد و آرومش کرد ,بعدشم با دست زد رو شونه عموم گف :

 داداش من مثل کوه پشتتم 

منم بخت برگشته بیچاله هم که کنار عموم نشسته بودم خواستم بخندونمش انگشته اشارم تا

 آرنج  کردم تو پهلوش ^_^

تررر , عموم گوزدید 


آب دهنم رو قورت دادم و گفتم پروردگارا خودت به خیر کن ^_^


هیشکی چیزی نگفت که یعنی ما چیزی نشنیدم ^_^


  آبجی کشولوم : مامان عمو گوزید ؟؟؟ ^_^


پوفففف همه زدن زیر خنده 


عموم و بابام افتادن دنبالم منم فرار میکردم , پروردگارا نجات بدم


آجیم : مامانی عمو گوزید پس چرا میخوان کامران رو بزنن؟؟


اینو که شنیدم دیگه خنده نزاشت فرار کنم ,گرفتن لنگ راستشون رو تا زانه کردن تو حلقم


مشاهده همه ی 4 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

 خیلی قشنگه تا تهش نگا کنین پشیمون نمیشین

 

خیلی قشنگه تا تهش نگا کنین پشیمون نمیشین

78720070508009972505.gif

مشاهده همه ی 17 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

شب خواستگاری خانوما)))))))

weird-girl-dancing.gif
شب خواستگاری خانوما{-7-})))))))

مشاهده همه ی 11 نظر
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون خودمان نمي دانيم

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون خودمان نمي دانيم

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون 
خودمان نمي دانيم که با قليون زندگي مي خريم يا زندگي مي سوزانيم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون 
خودمان نمی دانیم که با قلیون زندگی می خریم یا زندگی می سوزانیم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون 
خودمان نمی دانیم که با قلیون زندگی می خریم یا زندگی می سوزانیم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بیخیال
آروم و عادیآروم و عادی
بیخیال

رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود … قصابه گوشته

رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود …
قصابه گوشته هر کی آماده میشد اینجوری صداش میزد : گوساله کی بود ؟ گوسفند بیا اینجا !
به من گفت : تو گوسفندی !؟
من گفتم : نه من گاوم !
گفت : اینجا گاو نداریم همه یا گوسفندن یا گوساله !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید