لحظه  بروز رسانی 
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون خودمان نمي دانيم

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون خودمان نمي دانيم

ما به چه دل خوشيم به زندگي يا قليون 
خودمان نمي دانيم که با قليون زندگي مي خريم يا زندگي مي سوزانيم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون 
خودمان نمی دانیم که با قلیون زندگی می خریم یا زندگی می سوزانیم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون خودمان نمی دانیم

ما به چه دل خوشیم به زندگی یا قلیون 
خودمان نمی دانیم که با قلیون زندگی می خریم یا زندگی می سوزانیم ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلواتباز نشر یادتون نره تا

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

باز نشر یادتون نره تا افراد بیشتری ببینن

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.


لازم به ذکر است شغل این جوان 35 ساله کارگری بوده که بعد از برگشت از محل کار به کما رفته و دچار مرگ مغزی می شود.وی فرزند ارشد و نان آور خانواده بوده که مخارج 2 برادر،4 خواهر و مادر خود را تامین می کرده است.
صبح امروز پیکر بی جان شادروان روح اله قائدی در جمع خانواده، مردم و مسولین جنت شهر به خاک سپرده شد.
داراب آنلاین به نوبه خود به خانواده این مرحوم تسلیت عرض نموده و شادی روح ایشان را از خداوند منان خواستار است.

 

مشاهده همه ی 1 نظر
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات خانواده شادروان روح اله قائدی

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات خانواده شادروان روح اله قائدی

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات خانواده شادروان روح اله قائدی

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات خانواده شادروان روح اله قائدی

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezahh50
آروم و عادیآروم و عادی
rezahh50

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات خانواده شادروان روح اله قائدی

برای شادی روخ پسر عمع اه صلوات

 خانواده شادروان روح اله قائدی اهل و ساکن جنت شهر که دچار مرگ مغزی شده بود با اهدا اعضای فرزند خود به 4 نیازمند پیوند عضو، حیاتی دوباره بخشیدند.
نجفی بخشدار جنت شهر در مصاحبه با خبرنگار دراب آنلاین گفت: این جوان 35 ساله حدود 3 روز قبل دچار مرگ مغزی شده و به بیمارستان نمازی شیراز انتقال می یابد که بعد از قطع امید پزشکان از نجات ایشان، خانواده مرحوم با اهدای لوزالمعده، کبد و دو کلیه فرزند خود به 4 نفر از هموطنان جانی دوباره بخشیدند.

مشاهده همه ی 1 نظر