لحظه  بروز رسانی 
reza
reza

آسمان رویای رویت! در سایه و روشنِ آسمانِ

آسمان رویای رویت!

در سایه و روشنِ آسمانِ رویایِ رویت قُنوده ام،
مانند سامری کفی ز خاکِ راهِ پایت ربوده ام،
گلبرگِ طاووس است شمیمِ عطرِ آن،
لای کتاب می گذارم و نفخش نمی کنم!

ر. رضائی
* - الهام بخش من در سرودن این شعر چند موضوع بود که به هم ربط داشتند. عیسی ع که نفخی بود و مرده را زنده می کرد و رفتار و شمایلی زنانه داشت. سامری که با دزدیدن قدرت عشق از جبرئیل، پیروان موسی را گمراه کرد و پیام شعر اینکه: عشق را به بازی نگیریم و از قدرت آن بهره کشی نکنیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید