لحظه  بروز رسانی 
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya

از چیزایی که علم فیزیک هنوز نتونسته اثبات کنه اینه که

از چیزایی که علم فیزیک هنوز نتونسته اثبات کنه اینه که :

بدن انسان چه جوری ۲ تا استکان چایی می گیره

از اون ور ۲ لیتر تحویل میده !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya

ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢﺷﯿﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﺎﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺨﺮﻡ که ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ

ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ

ﺷﯿﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﺎﯼ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﯿﺨﺮﻡ که ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺸﻢ

ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺟﺎﯾﺰۀ ﭼﺎﯼ ﻣﺤﺴﻨﻪ !

ﮐﻤﺮﻡ ﺷﮑﺴﺖ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya

فقط یه ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺩﻝ ﺳﻴﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪﻭ برای

فقط یه ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﺩﻝ ﺳﻴﺮ ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﻭ برای عالم و آدم ﺣﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻩ و آﺧﺮﺷﻢ ﻣﻴﮕﻪ :

ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ!ما به کسی کاری نداریم!

هر کی ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺵ زندگی میکنه !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya

هر کسی برای خودش خیابانی دارد… کوچه ای… کافی شاپی. و

هر کسی برای خودش خیابانی دارد…
کوچه ای…
کافی شاپی..
و شاید عطری…
که بعد از سالها… خاطراتش گلویش را چنگ میزند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya
پست شماره 277243009 از rezaya

..

مشاهده همه ی 10 نظر
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya
پست شماره 275934311 از rezaya

...

مشاهده همه ی 5 نظر
rezaya
خوشتیپخوشتیپ
rezaya
پست شماره 275924288 از rezaya

...

مشاهده همه ی 3 نظر