لحظه  بروز رسانی 
reza
بی‌حالبی‌حال
reza

آمـدي، جـانم به قـربانت ولي حالا چـــــرا ………. بي‌وفـــــا حالا كه

آمـدي، جـانم به قـربانت ولي حالا چـــــرا ……….. بي‌وفـــــا حالا كه من افـــتاده‌ام از پا چــرا
نوشــدارويي و بعد از مرگ سـهراب آمدي ……….. سنگدل، اين زودتر مي‌خواستي حالا چرا
عـمر ما را مهلت امـروز و فرداي تو نيست ……….. من كه يك امــــروز مـــهمان توام، فردا چرا
نازنينــــــا ما به ناز تو جــــــــواني داده‌ايم ……….. ديگر اكـــنون با جـــوانان ناز كن با ما چــرا
وه كه با اين عـــمرهاي كوته بي‌اعــــــتبار ……….. اينهمه غافل‌شدن از چون مني شيدا چرا
شور‌فرهادم به‌پرسش سربه‌زير افكنده‌بود ……….. اي لب شـــيرين جواب تلخ سر بالا چـــــرا
اي‌شب‌هجران‌كه‌يكدم‌درتوچشم‌من‌نخفت ……….. اين قــــدر با بخت خواب آلود من، لا لا چرا
آسمان ‌چون‌جمع‌مشتاقان‌پريشان‌مي‌كند ……….. در شـــگفتم من نمي‌پاشد ز هم دنيا چرا
درخــزان هجر گل اي بلـبل طبع حـــــــزين ……….. خاموشي شرط وفاداري بود، غـــــوغا چرا
شــــهريارا بي‌حبيب خود نمي‌كري ســفر ……….. اين ســـــفر راه قيامت مي‌روي، تنها چــرا
شهریار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
بی‌حالبی‌حال
reza
...

...

مشاهده همه ی 6 نظر
reza
بی‌حالبی‌حال
reza

تو زندگي برده هيچكسو هيشكي نباش زمان در حال گذره از

تو زندگي برده هيچكسو هيشكي نباش زمان در حال گذره از

تو زندگي برده هيچكسو هيشكي نباش زمان در حال گذره از امروزت لذت ببر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
بی‌حالبی‌حال
reza

زندگي من فرمول خاصي نداره مال من باش تا دنيام باشي

زندگي من فرمول خاصي نداره مال من باش تا دنيام باشي

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
بی‌حالبی‌حال
reza

كردي فراموشم ولي اينطوري از پيشم نرو

كردي فراموشم ولي

كردي فراموشم ولي اينطوري از پيشم نرو...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
بی‌حالبی‌حال
reza
ت

ت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید