لحظه  بروز رسانی 
amir ali
خوشتیپخوشتیپ
amir ali

  زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن

  زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن

 

زندگی یعنی :

ناخواسته به دنیا آمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وار عشق ورزیدن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ermia_mira
ناراحتناراحت
Ermia_mira

مـــــرد باس مـــــرد باشه حرفاش و قولاش مـــــردونه باشه ^_^

مـــــرد باس مـــــرد باشه

حرفاش و قولاش مـــــردونه باشه ^__^

وگرنه سبیل رو که دخترام دارن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید