لحظه  بروز رسانی 
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

منم مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منم مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

شبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

به خـــــــــــاطره ها تبديل ميشم

خـــــــــــــــــــط ميخورم ز هستي 

و تعطيــــــــــــــــــــــــــــل ميشوم

مرا به خــــــــــــــــــــاطره ها نه...

به خــــــــــــــــــــــــــــاطرت بسپاربرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

اكنون كه روي خاكيم يادمان نميكنند.وااااي به روزي كه خاكمان كنند

اكنون كه روي خاكيم يادمان نميكنند...وااااي به روزي كه خاكمان كنند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

آدمهاي ساده و صادق فوق العاده خطرناكند. به محض اينكه بهشون

آدمهاي ساده و صادق فوق العاده خطرناكند... به محض اينكه بهشون كلك بزني خدا ازت انتقام ميگيره...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

مردم شهر سياه خنده هاشان همه از روي رياست،دلشان سنگ سياست،ما

مردم شهر سياه خنده هاشان همه از روي رياست،دلشان سنگ سياست،ما در اين شهر دويديم و دويديم چه سود؟هركجا پرسه زديم خبراز عشق نبود،و تو اي مرغ مهاجر كه از اين شهر گذر خواهي كرد،نكند از هوس دانه گندم به زمين بنشيني..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

نامردتر و پست تر از اونايي كه يكدفعه تركت ميكنند.كساني هستند

نامردتر و پست تر از اونايي كه يكدفعه تركت ميكنند...كساني هستند كه بلدند چيكار كنند كه يواش يواش تركشون كني....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
رضامرادي
ناراحتناراحت
رضامرادي

ديگه ياد گرفتم يراي هر كس و ناكسي كه ادعاي رفاقت

ديگه ياد گرفتم يراي هر كس و ناكسي كه ادعاي رفاقت ميكند در قلبم را باز نكنم،
خيلي ها مثل بچه ها و مردم آزارها و دزدها در را ميزنند و فرار ميكنند......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید