بروز رسانی 
rosha
شادشاد
rosha

مشاهده همه ی 2 نظر
rosha
شادشاد
rosha

من آنچه را احساس باید کردیا از نگاه دوست باید خواند،هرگز

من آنچه را احساس باید کرد

یا از نگاه دوست باید خواند،

هرگز نمی پرسم

هرگز نمی پرسم که: آیا دوستم داری؟

قلبِ من و چشمِ تو می گوید به من: آری

مشاهده همه ی 17 نظر