لحظه  بروز رسانی 
بــــــــِ رحــــمـــِ چــــقـــدر زنـــــدگـــِ
خواب آلودخواب آلود
بــــــــِ رحــــمـــِ چــــقـــدر زنـــــدگـــِ

1424383470384006_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
O.o•°ЯД§ΩЦ∫°•o.O
عاشقعاشق
O.o•°ЯД§ΩЦ∫°•o.O
مشاهده همه ی 10 نظر
O.o•°ЯД§ΩЦ∫°•o.O
عاشقعاشق
O.o•°ЯД§ΩЦ∫°•o.O

x|زَمآنُ ، زِندِگی کَردَن اَز |یآدِ| مَن رَفتِهـ|x x|تو هَر جَمعی

x|زَمآنُ ، زِندِگی کَردَن اَز |یآدِ| مَن رَفتِهـ|x

x|تو هَر جَمعی کِهـ وآرِد میشَم |حَرفآـیِ| مَن تَلخِهـ|x

x||اَخلآقِهـ| مَن بَدِهـ|x

x|بَعضی وَقتآ بِهـ این مُوضوع فِکر میکُنَم کِهـ شآیَد |دَوآـیِ| مَن مَرگِهـ|x
1.gif
+ اَز هَمین اَوَلِ جَوونی تو سُقوطَم : ||

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید