لحظه  بروز رسانی 
زهرا احمدی
زهرا احمدی

اي مالك ! بدان اگر مهربان باشی تورا به داشتن


اي مالك ! بدان اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگيزه های پنهان متهم ميكنند، ولی مهربان باش. 
اگرشريف و درستكارباشی فريبت ميدهند ، ولی شريف ودرستكار باش  
نيكيهای امروزت را فراموش ميكنند، ولی نيكوكار باش . 
بهترينهای خودت را به ديگران ببخش ، حتی اگر اندك باشد . 
در انتها خواهی ديد آنچه مي ماند ميان تو و خداي توست، نه ميان تو و مردم.......

👤 امام علی
📚نهج البلاغه 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا احمدی
زهرا احمدی

خوشبختی یعنـی:واقف بودن به اینکه هر چه داریم ،از رحـمت

خوشبختی یعنـی:واقف بودن به اینکه هر چه داریم ،از رحـمت


خوشبختی یعنـی:
واقف بودن به اینکه هر چه داریم ،
از رحـمت خداست...
وهرچه نداریم
ازحکمت خـدا
احساس خوشبختی یعنی همین!
خوشبختی 
رسیدن به خواسته ها نیست...
بلکه لذت بردن از داشته هاست..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا احمدی
زهرا احمدی

دیروز زنی را دیدم که مُرده بودو مثل ما نفس

دیروز زنی را دیدم که مُرده بودو مثل ما نفس


دیروز زنی را دیدم که مُرده بود
و مثل ما نفس می‌کشید،
راستی مگر یک زن چطور می‌میرد
مرگش چگونه است؟

یا لبخند به لب ندارد
یا آرایش نمی‌کند
یا دست کسی را نمی‌فشارد
یا منتظر آغوشی نیست
یا حرف عشق که می‌شود پوزخند می‌زند...
آری زن‌ها اینگونه می‌میرند...

👤 پابلو نرودا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا احمدی
زهرا احمدی

معلم پای تخته داد میزد صورتش از خشم گلگون بود و

معلم پای تخته داد میزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی آخر کلاسیها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد.
برای اینکه بیخود های‌و هو می کرد و با آن شور بی‌پایان
تساویهای جبری را نشان می‌داد
با خطی خوانا بروی تخته‌ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت : یک با یک برابر است
از میان جمع شاگردان یکی‌برخاست
همیشه یک نفر باید بپاخیزد...
به آرامی سخن سر داد:
تساوی اشتباهی فاحش و محض است
نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و
معلم مات بر جا ماند
و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
آیا یک با یک برابر بود؟
سکوت مدهوشی بود و سوالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد آری برابر بود
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود؟
اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
آنکه صورت نقره گون، چون قرص مه می‌داشت بالا بود
و آن سیه چرده که می نالید پایین بود؟
اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می‌پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده می‌گردید؟
یا چه‌کس دیوار چین‌ها را بنا می‌کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می‌گشت؟
یا که زیر ضربه شلاق له می‌گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه‌کس آزادگان را در قفس می‌کرد؟
معلم ناله ‌آسا گفت:
بچه‌ها در جزوه‌های خویش بنویسید:
یک با یک برابر نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا احمدی
زهرا احمدی

@setayesh-n سلام لطفا از این لینک دیدن کنید  http://persiane.ir/?zir=327 کسب

@setayesh-n
سلام لطفا از این لینک دیدن کنید 

http://persiane.ir/?zir=327

کسب درامد از طریق فرستادن مطلب
میتوانید زیر مجموعه بگیرید و پورسانت دریافت کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
زهرا احمدی
زهرا احمدی

@ma951 سلام لطفا از مطالب ولینک های من دیدن کنید 

@ma951
سلام لطفا از مطالب ولینک های من دیدن کنید 

مشاهده همه ی 2 نظر