لحظه  بروز رسانی 
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر

حرفت که می شود با خنده می گویم : یادش بخیر ، فراموشش کردم . . .
اما نمی دانند هنوز هم کسی اشتباه تماس می گیرد سست میشوم که نکند تو باشی !


IMG_20160208_124525.jpg

مشاهده همه ی 20 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

خدایا میخوام یکم درد دل کنم؟ می دونم سرت شلوغه… منم

خدایا
میخوام یکم درد دل کنم؟
می دونم سرت شلوغه…
منم همیشه مزاحمم
اما یه امشب وکنارم باش که درد تنهایی به استخوانم رسیده است!!
خدایا می دونم می بینیم و صدای زجه هامو هرلحظه می شنوی
پس تو هم حرفی بزن در برابر این همه درد دل و نالید نم خدایا…
می دونی خسته شدن از زندگی وکم آوردن یعنی چه؟
می دونی طعم اشکی که به خون می ماند یعنی چه؟
می دونی روبروی آینه ایستادن وبا تصویری تکراری حرف زدن یعنی چه؟
می دونی زخمهای کهنه رایکی یکی شمردن و دم بر نیاوردن یعنی چه؟
میدونی چه
حسی داره وقتی ازدرد لبریزی و کسی نیست سنگ صبورت باشه؟
میدونی وقتی همدلی نیست خودت را اروم کردن یعنی چه؟
خدایا…
می دونی….؟؟!!
کنارم باش که جز تو کسی رو ندارم.

عکس و تصویر درد یعنی میخندی ولی میدونی خاتمس :)

مشاهده همه ی 10 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

میدونی آدما کی سیگار لازم میشن؟ وقتی که دیگه نه

میدونی آدما کی سیگار لازم میشن؟

وقتی که دیگه

نه قدم زدن جواب میده،

نه بارون،

نه موزیک،

وقتی که بغض گلوتو می‌گیره وفشار میده

وقتی که داری خفه میشی...

میگه یادود کن،

یادود شو...


مشاهده همه ی 16 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ .....

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ...

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﺸﻨﻮﻡ ﺍﺯﻭﻥ ﺍﺯﻡ ﺑﭙﺮﺳﯿﻨﺎ ..

ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ !ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ

 

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﻋﮑﺴﺎﺷﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻮ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ..

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺩﺳﺘﺖ ﻣﯿﺮﻩ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ

ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ .... ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ... !!!

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ .. ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ

ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻭ ... !

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯽ ﻋﮑﺴﺸﻮ ﺟﻠﻮ، ﻋﻘﺐ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺶ !!!

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﯾﺎﺩ ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ

ﺑﭽﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﻩ، ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ !!

 

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ !

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ .. ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ

ﺩﺍﺭﻩ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻪ

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻃﺮﻓﺶ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯿﻪ ...

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ....

ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻘﺪﺭﺭﺭﺭﻣﻬﻤﻪ !!

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﭘﺲ ﻧﮕﻮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D


بخدا مهمههههههههههههههه ..

مشاهده همه ی 16 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

کنار ِ پنجره سیگار می کشیدخسته بود.آنقدر خسته که یادش رفت

کنار ِ پنجره سیگار می کشید
خسته بود.
آنقدر خسته که یادش رفت بعد از آخرین پُک ، سیگار را به پایین پرت کند
نه خودش را ...

photo_2016-01-19_16-05-05.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

خدایا… یه چیزی میگم ولی دلگیر نشو!!! به خودت قسم،

خدایا… یه چیزی میگم ولی دلگیر نشو!!!
به خودت قسم، دنیات ته نامردیه...
خدایا...
گِله نمی کنم
ولی...
کمی آرامتر امتحانم کُن!!
به خودت قَسَم خسته ام...
کاش به جای دلم گلویم تنگ میشد،
هوا نمی رسید و خلاص....
خدایا
این روزها انقدر حالم خراب است که اگر هم بگی باهات قهرم :میگویم هر طور راحتی...

عکس و تصویر حالم گرفتست کسی نیس بحرفیم عایا¿¿¿

مشاهده همه ی 7 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

◀خدایا. ◀گله نمیکنم. ◀ولی کمی آرام تر امتحانم کن. ◀کاش


◀خدایا...

◀گله نمیکنم...

◀ولی کمی آرام تر امتحانم کن...

◀کاش بجای دلم گلویم تنگ میشد..

◀هوا نمی رسیدو...←←خلاص●

عکس و تصویر ◀خدایا... ◀گله نمیکنم... ◀ولی کمی آرام تر امتحانم کن... ◀کاش بجای دلم گلویم تنگ میشد.. ...


مشاهده همه ی 9 نظر
onlysingle
آروم و عادیآروم و عادی
onlysingle

عکس های شیک با نوشته های عاشقانه و متن فوق العاده

مشاهده همه ی 2 نظر
مصطفی
مصطفی

عاغا آدمارو فقط دو جا میشه شناخت  یکی وقتی بهشون آجیل

عاغا آدمارو فقط دو جا میشه شناخت ☆ミニ顔文字★ のデコメ絵文字


یکی وقتی بهشون آجیل تعارف میکنی!? のデコメ絵文字


یکیم وقتی میخوان بهت عیدی بدن!? のデコメ絵文字


دیدم ک میگما

مشاهده همه ی 1 نظر