لحظه  بروز رسانی 
sahel ._.
ورزشکارورزشکار
sahel ._.

هَمسَرَمــ قَبُولٍتـ دآرَمـ بآ تَمآمٍــ وجُود عٍشقـ ینیــ دآشتَنٍهـ تُو عٍشقـ

هَمسَرَمــ قَبُولٍتـ دآرَمـ بآ تَمآمٍــ وجُود{-w67-}

http://uupload.ir/files/nzbn_500x500_1453049902555170.jpgعٍشقـ ینیــ دآشتَنٍهـ تُو

عٍشقـ ینیــ زیـر سآیٍهـ تُو

عٍشقـ ینیــ چٍشمـ هآیٍـ مُنتَظٍرٍهـ تُو

عٍشقـ ینیــ  طَپیدَنـ قَلبٍــ مٍهربآنَتــ بَرآیٍــ مَنـ

عٍشقـ ینیــ دآشتَنـ دَستهآیـ گَرمٍــ تُو

عٍشقـ ینیــ قُربآنـ صَدَقٍهـ هآیٍـ تُو

عٍشقـ ینیــ جآنـ دآدَنـ بَرآیَتـ...

مُنتَظٍر بُودَنـ بَرآیَتـ...

عٍشقَمـ...

هَمٍهــ کَسٍــ مَنــ...

فَدآیـ اُونـ قَلبٍــ
پآکــ و مٍهرَبُونٍتـ بٍشَمـــ...

{-w67-}{-w67-}

♡ ʍǟɦɖɨ ♡

مشاهده همه ی 5 نظر
ĦѺ3εɪη➣fcr
آروم و عادیآروم و عادی
ĦѺ3εɪη➣fcr

سَـــنگینــــےِ سیـــگارُ حِــــس میـــڪُنَم روےِ لَـــــبسَـــنگینــــےِ سیـــگارُ حِـــ

1453048158297863_large.jpg

سَـــنگینــــےِ سیـــگارُ حِــــس میـــڪُنَم روےِ لَـــــب
سَـــنگینــــےِ سیـــگارُ حِــــس میـــڪُنَم روےِ لَـــــب
سَـــنگینــــےِ سیـــگارُ حِــــس میـــڪُنَم روےِ لَـــــب

#دایان

مشاهده همه ی 6 نظر
شادی (مدیر گروه آلونک)
شادشاد
شادی (مدیر گروه آلونک)

به من گفتن این پستو تبلیغ کنم.دوستای گلم کسی هست برای

به من گفتن این پستو تبلیغ کنم.دوستای گلم کسی هست برای مدیریت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-41-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}{-40-}از دست بعضیااااا


{-w73-}{-w73-}{-w73-}{-w73-}{-w73-}{-w73-}{-w73-}

https://facenama.com/ALONAKIA

https://facenama.com/ALONAKIA

مدیر فعال برای گروه میخوام

مدیر فعال برای گروه میخوام

مدیر فعال برای گروه میخوام

https://facenama.com/ALONAKIA


1452018060211263_gif.gif

1452018060211263_gif.gif

1452018060211263_gif.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
ѦvѦ
بی‌حالبی‌حال
ѦvѦ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

مـا اَز اوناشـیم کـِه

↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜

بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..

بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات...✘

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -http://up.lifesms.ir/up/lifesms/shahrivar_93/ghoror.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر