لحظه  بروز رسانی 
گرفتارگرفتار
@LoVe_InSaNe

6cty_photo_2016-03-02_23-46-48.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
:)MiSs.TARA:(
شیطونشیطون
:)MiSs.TARA:(

میگُفت از مویِ بُلَند متنفره! کوتاهشون کردم. گفت موهای

میگُفت از مویِ بُلَند متنفره!
کوتاهشون کردم...
گفت موهای لَختت حالمو بهم میزنه برو فِرِشون کن!
فِرشون کردم،کُلی به خودم رسیدم،اون رژی که دوست داشتو زدم:)
وقتی نگاش بهم اُفتاد اومد سمتم...نَفَساش به صورَتَم میخورد،داشتم اَز گرمیشون گُر میگرفتم که لباشو چسبوند به گودی گَردَنم...تا خواستم حِسِش کُنم با یه اعصاب داغون موهاشو چنگ زدو گفت لَعنتی تو هیچوَقت اون نمیشی...:(میگُفت از مویِ بُلَند متنفره! کوتاهشون کردم... گفت موهای لَختت حالمو بهم میزنه برو فِرِشون کن! فِ

مشاهده همه ی 36 نظر
rozita
مهربونمهربون
rozita

❥❥❥ دِلــــــَـــم ❥❥❥  ☜یِـ شَب میخـواد  ☜تَـــنها تٌــو مــاشین  ☜مـوزیڪ بٌلَنـــد

❥❥❥ دِلــــــَـــم ❥❥❥
 ☜یِـ شَب میخـواد
 ☜تَـــنها تٌــو مــاشین
 ☜مـوزیڪ بٌلَنـــد
 ☜سٌرعَــت بالا
 ☜یِـ تٌــرمٌـز شَدیــد
 ☜یِـ خٌــروج اَز جادِھ
 ☜یِـ صِداے آژیـر آمبـولانـــس
 ☜یِـ دیــر رِسیدَن بِـ بـــیمارِستـــان
 ☜یِـ مــــــَـــــرگ
 ☜یِـ ڪَفَن سِفیــد
 ☜یِـ راحَتے اَز ایـن دٌنیاے لَعنَتے ...
✧خـــٌــداحـــــافــــِظ زِنــــــــــدِگــــــــے ...✧

مشاهده همه ی 1 نظر
گرفتارگرفتار
@LoVe_InSaNe

میدونستین پرستارا دو واحد پاس میکنن به اسم : ." آقا

میدونستین پرستارا دو واحد پاس میکنن به اسم :

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" آقا چه خبرتونه، اینجا بیمارستانه "
:)) :))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rozita
مهربونمهربون
rozita

آدم ها هرگز كسانى را كه دوست دارند فراموش


آدم ها هرگز كسانى را كه دوست دارند

فراموش نمى كنند

فقط عادت مى كنند

كه ديگر كنارشان نباشند  ...  !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
rozita
مهربونمهربون
rozita

هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ،


هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند!

امـــا مـــــن

به کســی اجــازه اینکــه به

جــای تـــــو در قلب من بنشیند را نخواهـــــم داد

قلـــــــــــــب مــــــــن ، فقــــــــط جـــــای توســــــــت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید