لحظه  بروز رسانی 
R`O`Z`I`T`A
مهربونمهربون
R`O`Z`I`T`A

گفتم: میگن بیرون بهار اومده _ گفت: باور نکن

گفتم: میگن بیرون بهار اومده _ گفت: باور نکن

_ گفتم: میگن بیرون بهار اومده
_ گفت: باور نکن
_ گفتم: چی چیو باور نکن؟! نیگا!
خودت درو وا کن ببین.
_ گفت: باور نکن
_ گفتم: چته تو؟ یه چیزیت میشه ها!
از پنجره نیگا کن! ببین؛ سبز پاشیدن رو درختا!
_ گفت: باور نکن
_ گفتم: نه خیر، اینجوری نمیشه
تقویمو وا کن یه نیگا بنداز شاید سر عقل بیای
_ گفت: دیدم، باور نکن
_ گفتم: پس کی بهار میاد؟
_ گفت: بهار به تقویم و این زرق و برقا نیس که
_ گفتم: خیلی ببخشیدا، پس به چیه؟
ول کن این حرفا رو
پاشو، پاشو لباستو عوض کن
یه صفایی بده سر و صورتتو
_ گفت: هیچوقت اومدنِ چیزی که قراره بره رو باور نکن

از پنجره کوچه رو نگا کردم
دیدم داره برف میباره

#بابک_زمانی

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 15 نظر
R`O`Z`I`T`A
مهربونمهربون
R`O`Z`I`T`A

●○●ﺭفتــــــــــی؟؟○●○● ★ﺑﻪ ﺩﺭکــــــــــــــــــ.!✖ ★ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟✔ ★ﺑﻪ ﺟﻬﻨــــ

●○●ﺭفتــــــــــی؟؟○●○● ★ﺑﻪ ﺩﺭکــــــــــــــــــ.!✖ ★ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟✔ ★ﺑﻪ ﺟﻬﻨــــ

●○●ﺭفتــــــــــی؟؟○●○●
★ﺑﻪ ﺩﺭکــــــــــــــــــ...!✖
★ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟✔
★ﺑﻪ ﺟﻬﻨــــــــــــــــــﻢ...!✖
★ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕـــــــــﺮﺩی؟؟✔
★ﻓـــــــــﺪﺍ ﺳــــــــــــــــــﺮﻡ...!✖
★ﭘﺸـــــــــﺖ ﺳـــــــــﺮﻡ ﺣـــــــــﺮﻑ ﺯﺩی؟؟✔
★چرت و پرت گـــــــــــــــــفتی...!✖
★ﺧﺮﺍﺑـــــــــﻢ ﮐـــــــــﺮﺩی؟؟✔
★ﻏﻠـــــــــﻂ ﮐــــــــــــــــــﺮﺩی...!✖
★ﺗـــــــــﻮ ﻧﺸـــــــــﺪی؟؟✖
★ﯾﮑـــــــــﯽ ﺩﯾــــــــــــــــــﮕهـ...!✔
★ﺑﺎ ﻣـــــــــﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﯿﺎﻗـــــــــﺖ ﻣﯿﺨﺎستـــــــــ که ﺗــــــﻮ
ﻧﺪﺍﺷﺘـــــــــی...!➣➣➣
★ﻭﻟـــــــــی..
ﺍﯾﻦ ﺧﻂـــــــــ ______
★ﺍﯾﻦ ﻧشـــــــــون |
★ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾـــــﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــــــﺘﯽ!✔
★ﻣــــــﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﭘﺸﯿﻤـــــــــﻮﻥ
ﻣﯿﮑﻨـــــﻢ!✔☆
★ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺲ ﺩل ﮐﺴﯿﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻧـــــﻢ
ﺑﺮﻋﮑـــــــــﺲ...✔
★ﮐﺴﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻧـــــﻘﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ✔
★ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﺵ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ
ﻟﻌﻨـــﺖ ﺑﻔﺮستی!√√خیرپیش√√

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 8 نظر
R`O`Z`I`T`A
مهربونمهربون
R`O`Z`I`T`A

نــه نمـے دانــے…! هیچــکس نمــے دانــَـد…! پشت ِ ایــ ن

236x295_1477019918359505.jpg
نــه نمـے دانــے…!
هیچــکس نمــے دانــَـد…!
پشت ِ ایــ ن چهــره ے آرامـ در دلـَـــ م چه میگــذرد…!
نمـے دانـے…!
کســے نمـے داند…..!
ایــ ن آرامش ِ ظاهــــــر و این دل ِ نـــــــا آرام…!
چقــدر خسته امـ میکنــد…!
افسوس که دیگه اون نیست..!!!

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 2 نظر
R`O`Z`I`T`A
مهربونمهربون
R`O`Z`I`T`A

ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـﮏ ﮐــﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘﻨﺪ ﺯیﺒﺎ ﺑﻮﺩ . ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﺴـــــﺘﻢ

236x236_1475418430280974.jpg
ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﻻﯾـﮏ ﮐــﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔـــــﺘﻨﺪ ﺯیﺒﺎ ﺑﻮﺩ .
ﻧﻤـــــﯿﺪﺍﻧﺴـــــﺘﻢ ﻣﮕﺮ ﺩﺭﺩ ﻫﻢ ﺯﯾﺒـﺎ ﻣﯿـــــــﺸﻮﺩ ؟
ﻫـــــﯽ ﺭﻓـﯿـﻖ ﻣﺠــــــــﺎﺯﯼ ﻣـــﻦ ...
ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻫﺎﯾـﻢ ﺩﺳـــﺖ ﺧــــــــﻮﺩﻡ ﻧﯿﺴـــت
ﺩﻟـﻢ ﻣﯿـــــــﻨﻮﯾــﺴﺪ ﻭ ﻣــﻦ ...
ﻓﻘﻂ ﻧــــــــﮕﺎﻩ ﻣـــﯽ ﮐﻨــــﻢ .
و حــــســــرت مــــی خــــورم ﺑــــﻪ ﻋــــﺒﻮﺭ ﺭﻭﺯﻫــــﺎﯾﻢ که بیهوده به باد رفت.

همسفرعشق...
مشاهده همه ی 2 نظر