لحظه  بروز رسانی 
danesh
عاشقعاشق
danesh

دنیا ما را زیبا نمیکند ما دنیا را با خوبیهایمان

دنیا ما را زیبا نمیکند ما دنیا را با خوبیهایمان

دنیا ما را زیبا نمیکند
ما دنیا را با خوبیهایمان
زیبا میکنیم
پس زیبا ببین
زیبا بیاندیش
زیبا بگو
و زیبا عمل کن
تا محیط و دنیای زیبایی
داشته باشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

در شهری که چراغ‌هایش خاموش است تو

در شهری که چراغ‌هایش خاموش است تو

در شهری که
چراغ‌هایش خاموش است

تو اندازه توانت روشن باش
گاهی جلوی پای
خود را روشن کن
و گاهی
جلوی پای دیگری را

فقط خاموش نباش
فقط بی‌تفاوت نباش
فقط انسان باش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

هر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن؛

هر شب کمی با خودت، دلت و خدا خلوت کن؛

هر شب کمی با خودت،
دلت و خدا خلوت کن؛
کمی فکر کن،
روزت را مرور کن!
هر شب قبل از خواب ذهنت را، دلت را سبک کن و آرام بخواب...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

اگر اندازه رحمت خداوند متعال را مى دانستید ، حتما به

اگر اندازه رحمت خداوند متعال را مى دانستید ، حتما به

اگر اندازه رحمت خداوند متعال را مى دانستید ، حتما به آن تكیه مى كردید .
.
.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله وسلم
.
کنزالعمال10387

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که

در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست انجا که

در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست
انجا که صفا هست در ان نور خدا هست
در چَنته درویش وفا هست
کشکول یه رنگی و صفا هست

مشاهده همه ی 3 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

کنایه جالب یک پرستار به خودخواهی برخی‌ها

کنایه جالب یک پرستار به خودخواهی برخی‌ها

کنایه جالب یک پرستار به خودخواهی برخی‌ها

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید