لحظه  بروز رسانی 
danesh
عاشقعاشق
danesh

همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها

همیشه دعا کنید چشمانی داشته باشید که بهترین ها

همیشه دعا کنید
چشمانی داشته باشید
که بهترین ها را در آدم ها ببیند

قلبی که
خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی که
بدیها را فراموش کند

و روحی که هیچ گاه
ایمانش به خدا را از دست ندهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

بهانه‌ها میخ‌هایی هستند که انسان با آن‌ها

بهانه‌ها میخ‌هایی هستند که انسان با آن‌ها

بهانه‌ها
میخ‌هایی هستند
که انسان با آن‌ها
خانه‌ای از شکست
برای خود میسازد . . .

مشاهده همه ی 1 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

زندگے را گر توانستے بہ ڪام یڪ نفر شیرین ڪنے

زندگے را گر توانستے بہ ڪام یڪ نفر شیرین ڪنے

زندگے را گر توانستے بہ ڪام یڪ نفر شیرین ڪنے

یا توانستے زمین تشنه‌اے را سرخوش از باران ڪنے

گر توانستے تو یڪ مرغ گرفتار از قفس بیرون ڪنے

یا توانستے ڪہ دیوار اسارت از بنا ویران ڪنے

گر توانستے بہ خوان رنگی‌ات یڪ رهگذر مهمان ڪنے

یا توانستے بدون حاجتے هم، ذڪر آن یزدان ڪنے

گر توانستے لباس بی‌ریاے عاشقے بر تن ڪنے

مےتوانے آن زمان فریاد انسان بودنت را برسر هر ڪوے وهر برزن کنے

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

برای یه شروع تازه نیاز به یه روز جدید نداری

برای یه شروع تازه نیاز به یه روز جدید نداری

برای یه شروع تازه نیاز به یه روز جدید نداری
فقط به یه نگاه جدید نیاز داری

آوای زندگی ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

زاهدی گفت : روزی به قبرستان رفتم و بهلول را در

زاهدی گفت : روزی به قبرستان رفتم و بهلول را در

زاهدی گفت : روزی به قبرستان رفتم و بهلول را در آنجا دیدم پرسیدمش این جا چه میکنی؟

گفت : با مردمانی همنشینی همی کنم که آزارم نمی‌دهند
اگر از عقبی غافل شوم یاد آوریم میکنند و اگر غایب شوم غیبتم نمیکنند

مشاهده همه ی 1 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش. شاید

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش. شاید

هرگز داشته هایت را
به نداشته هایت نفروش...
شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی،
حسرت داشته هایی را بکشی
که ارزان فروختی!

آوای زندگی ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

هر ازگاهی خودت را هرَس کن. شاخه های

هر ازگاهی خودت را هرَس کن. شاخه های

هر ازگاهی خودت را هرَس کن...

شاخه های اضافیت را بزن
پای تمام شاخه بریده هایت بایست
تمام سختیهایت
دردهایت
وخاطرات بدت را باغبانی کن

سبک کن فکرت را از هرچه آزارت میدهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

پروردگارا❣ من به هر خیری که برایم

پروردگارا❣ من به هر خیری که برایم

پروردگارا❣

من به هر خیری که برایم
بفرستی سخت نیازمندم

سوره مبارکه قصص آیه۲۴

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید