لحظه  بروز رسانی 
danesh
عاشقعاشق
danesh

به خانه ام سری بزن. شاعران وقتی

به خانه ام سری بزن. شاعران وقتی

به خانه ام سری بزن...

شاعران
وقتی تنها می شوند
چای را
عالی دم می کنند ..!

ذهن روشن
مشاهده همه ی 2 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

دریافته ام که جهان هستیٍ ما دوستدارٍ قدرشناسی ست. هر

دریافته ام که جهان هستیٍ ما دوستدارٍ قدرشناسی ست. هر

دریافته ام که جهان هستیٍ ما دوستدارٍ قدرشناسی ست.
هر چه بیشتر شکرگزار باشید،
زیباییها و نیکی های فراوانی به سوی شما جاری خواهد شد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

یادم می آمد که می گفت: شما خوب بندگی کنید،

یادم می آمد که می گفت: شما خوب بندگی کنید،

یادم می آمد که می گفت:
شما خوب بندگی کنید،
خدا هم خوب خدایی می کند.
وقتی به خدا توکل کردید نگران نباشید ،
تا لب پرتگاه می روید اما پرت نمی شوید،
تا اعماق دریا می روید اما غرق نمی شوید،
در شعله های آتش می افتید اما نمی سوزید.
فقط به راه رفته تان یقین داشته باشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما

زندگی دیکته ای نیست
که آن را
به ما خواهند گفت
زندگی انشاییست
که تنها باید خودمان بنگاریم

زندگی میچرخد
گاهی باغم
گاهی باخنده

ذهن روشن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

صبور باش که اعجاز صبر، هم یعقوب به وصل یار

صبور باش که اعجاز صبر، هم یعقوب به وصل یار

صبور باش که اعجاز صبر، هم یعقوب
به وصل یار رسانید هم زلیخا را...

مشاهده همه ی 2 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد

تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد

تنها غرور است که
انسانیت را به باد میدهد
ما از مشتی خاکیم وبه آن برمی گردیم
تا میتوانی دستی بگیرو
مهربان باش

ذهن روشن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

خانه های قدیمی و حال و هوایش

خانه های قدیمی و حال و هوایش

خانه های قدیمی و حال و هوایش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
danesh
عاشقعاشق
danesh

خدایا . در دفتر حضور و غیاب امروز حاضری

خدایا . در دفتر حضور و غیاب امروز حاضری

خدایا ...
در دفتر حضور و غیاب امروز
حاضری زدیم !
حضورمان را بپذیر و
جایگاهمان را در کلاس بندگی ات
در ردیف بهترین ها قرار ده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

از امام علی (ع) پرسیدند: مؤمن واقعی کیست؟ فرمودند:

از امام علی (ع) پرسیدند: مؤمن واقعی کیست؟ فرمودند:

از امام علی (ع) پرسیدند:
مؤمن واقعی کیست؟ فرمودند:
**
مؤمن کسی است که؛
کسبش حلال است..
اخلاقش مهربان و رئوف است..
قلبش سالم از کینه و کدورت است..
**
زیادی مالش را انفاق می کند..
زیادی سخنش را نگه می‌دارد..
**
مردم از شرّش در امان باشند..
و به خیرش‌ امیدوار..
و با انصاف با ديگران برخورد می‌كند..
*****************
نصایح‌ص۲۸۱

ذهن روشن
مشاهده همه ی 2 نظر
danesh
عاشقعاشق
danesh

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا مستعد سفر شهر

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا مستعد سفر شهر

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید
که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

حلول ماه رمضان بر دلهای خداجو مبارک باد .

مشاهده همه ی 2 نظر