لحظه  بروز رسانی 
ستاره
ستاره

   هرگز در زندگی این دو چیز را ابراز نکنید: اول

   هرگز در زندگی این دو چیز را ابراز نکنید: اول آنچه نیستید...دوم همه آنچه هستید....همیشه یادمان باشد نگفته ها را میتوان گفت ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت!چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ شکست به کوزه است....

مشاهده همه ی 4 نظر