افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
Ali
مهربونمهربون
Ali

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️I Am ✌ sadegh ♕
کتک خوردهکتک خورده
❤️I Am ✌ sadegh ♕

تو کوچه 2نفر دعواشون شد زنه گفت آروم همسایه ها میشنون.مرده داد زد همسایه ها گه خوردن.یهو همسایه روبه روییمون رفت داخل.منم ک برام تعریف کردن.

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید