بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
Ali
مهربونمهربون
Ali

آنکس که زورمند و قوی است ، می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است . پوشه

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

باران مهر آسمان است نه بغض آن ، همانند آدمیان مهرورزی که می بارند و کینه توزانی که خشک و بی نشانند . ارد بزرگ

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری . بزرگمهر

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

بهترین و حقیقی ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی دانند . موزارت

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

لبخند زن دردو موقع آسمانی و فرشته مانند است : یکی هنگامی که برای اولین بار با لبخند به معشوق می گوید دوستت دارم ودیگر هنگامی که برای اولین بار به روی نوزادش لبخند می زند . ویکتور هوگو

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️I Am ✌ sadegh ♕
کتک خوردهکتک خورده
❤️I Am ✌ sadegh ♕

تو کوچه 2نفر دعواشون شد زنه گفت آروم همسایه ها میشنون.مرده داد زد همسایه ها گه خوردن.یهو همسایه روبه روییمون رفت داخل.منم ک برام تعریف کردن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند . ارد بزرگ

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است. موریس مترلینگ

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ali
مهربونمهربون
Ali

بخاطر داشته باشید که حواس خود را به هر چه متوجه کنیم همان را به دست می آوریم . آنتونی رابینز

مــن و تنهایــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید