هیچکس جز تو نخواهد امد 
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید
شعله روشن این خانه تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد تابید
سرو آزاده این باغ تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد رویید
چشمه جاری این دشت تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهدجوشید
بروز رسانی 
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم شاید

تکرار شو شاید ما سهم هم باشیم

شاید به جرم عشق ما متهم باشیم

باز در حضور تو آشفته خویشم

در سفره عشقت درویش درویشم. . .

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

دقت کردین لب آدم هیچ وقت تبخال نمیزنه

دقت کردین

لب آدم هیچ وقت تبخال نمیزنه مگه این که ۲۴ ساعت بعدش

عروسی یا مهمونی دعوت باشی…!

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

پشت یه ماشین نوشته بود: “به هرکی که

پشت یه ماشین نوشته بود:

“به هرکی که دل بستم فرداش بهم گفت شارژ داری واسم بفرستی!!”

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…

اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندک

درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار !

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن

بعضـی از آدم ها شبیه سوراخ های اول کمربنـدن

همیشه هستن اما هیچ وقت به کارت نمیان !

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

۷ ﺑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ بگو “ﭼﺴﺐ , ﭼﯿﭙﺲ , ﺳﺲ؟”

۷ ﺑﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ بگو “ﭼﺴﺐ , ﭼﯿﭙﺲ , ﺳﺲ؟”

حالا سوتی هایی که دادی رو بفرست حال کنیم !

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ค๓เภ
قاطیقاطی
ค๓เภ

براش بنويس دوستت دارم آخه مي دوني آدما گاهي اوقات خيلي

براش بنويس دوستت دارم آخه مي دوني آدما گاهي اوقات خيلي زود حرفاشونو از ياد مي برن ولي يه نوشته , به اين سادگيا پاک شدني نيست . گرچه پاره کردن يک کاغذ از شکستن يک قلب هم ساده تره ولي تو بنويس .. تو ... بنويس

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید