شب های بعد از تو شب نیست؛
برزَخیست
به اسم خوابُ بیداری..
فرق زیادی با جهنم ندارد؛
فقط آتش نمی زنند
ولی تا استخوان
می سوزاند...
بروز رسانی 
Hadis Nazari
آروم و عادیآروم و عادی
Hadis Nazari

قلب . قلب، مهمانخانه نیست که آدم

قلب . قلب، مهمانخانه نیست که آدم

قلب ....

قلب، مهمانخانه نیست که آدم ها بیایند

دو سه ساعت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند...

قلب، لانه ی گنجشک نیست که در بهار ساخته می شود

و در پاییز باد آن را با خودش می برد...

قلب؟ راستش نمی دانم چیست!

اما این را می دانم که فقط جای آدم های خیلی خوب است ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید