لحظه  بروز رسانی 
لـُطـفـا لــآیکـ و بــآزنـَـشــرَم کُــن :|
مهربونمهربون
لـُطـفـا لــآیکـ و بــآزنـَـشــرَم کُــن :|

بازدارترین کلمه "ترس"است.با آن مقابله کن

بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 1 نظر