لحظه  بروز رسانی 
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﺮﯼ

ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﯾﮏ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺑﺮﯼ ﭘﻮﺷﯿﺪﻣﺶ ﻭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﻓﺖ ... ﮔﻠﯽ ﺷﺪ .
ﻭ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﭘﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﭘﺎﮎ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻭﻟﯽ ﻧﺸﺪ ...
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺴﺘﻤﺶ ﭘﺎﮎ ﻧﺸﺪ ؛
ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ !!!
ﺁﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﮔﻔﺖ :
"ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﭼِﺮﮎ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ "!
ﮔﻔﺖ :
"ﺑﻌﻀﯽ ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺩﯾﺮ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ، ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﻧﺪ "!
ﭼﺮﮎ ﻣُﺮﺩﻩ ﺷﺪ ...
ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ !
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﯿﺪ !
ﺣﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛
ﻟﮑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !!!
ﻭﻗﺘﯽ ﻟﮑﻪ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﭘﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ ، ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺮﮎ ...
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ " ﻟﮑﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ...

مشاهده همه ی 2 نظر
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

104)خدایا خــــسته ام!از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدم ها.از بـے

104)
خدایا خــــسته ام!
از غریبــه بــودن بیــن ِ این آدم ها...
از بـے کسـے....
از ایـــن جنـس ِ آدم های اطرافــم...
چگونه است حال من…
با غم ها می سازم…
باکنایه ها می سوزم…
به آدم هایی که مرا شکستند لبخند می زنم…
لبخندی تـــلـــــــخ..….
خــــــــــداونــــــــــــــــــــدا…
می شود بگویی کجای این دنیـــــــــــــا جای من اســــــــت؟!!
از تـــــــو و دنـــیایی که آفـــــریدی!!
کـــــاش میشد ،
این روزها کمی مـُــــــرد......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

کاش خدا از پشت اون ابرها میومد بیرون.و محکم گوشمو میگرفت

کاش خدا از پشت اون ابرها میومد بیرون...
و محکم گوشمو میگرفت و میکشید و میگفت:
آهــــــــــــــــــــــــــــــــــای
همینی که هست انقدر غر نزن...
بعد یواشکی چشمک میزد و میگفت:
غصه نخور،همه چی درست میشه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

رفتن علت نیستمعلول تمام ماندن‌هایی‌ستکه گوشه اتاق فرسوده می‌شونداز کسی که

رفتن علت نیست
معلول تمام ماندن‌هایی‌ست
که گوشه اتاق فرسوده می‌شوند
از کسی که می‌خواهد برود
نباید چیزی پرسید
هرکسی که پا دارد می‌رود …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
hossein
خوشتیپخوشتیپ
hossein

@s_a_ri_na خورشید زمینی خدا یا زهرا   ای زینت

@s_a_ri_na

خورشید زمینی خدا یا زهرا

 

ای زینت نام مصطفی یا زهرا

 

مدح تو همین بس که شدی تا محشر

 

همتای علی مرتضی یا زهرا

 

میلاد فاطمه زهرا (س) بر شما  مبارک باد

 

 


مشاهده همه ی 2 نظر
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

‌ ميان تمام نداشتن ها* دوستت دارم.* شانس ديدنت را هر

‌ ميان تمام نداشتن ها* دوستت دارم.*

شانس ديدنت را هر روز ندارم ؛ ولي
* دوستت دارم.*

وقتي دلم هوايت را ميكندحق شنيدن صدايت را ندارم ؛ ولي
* دوستت دارم.*

وقتهايي كه روحم درد دارد و ميشكند شانه هايت را براي گريستن كم دارم ؛ ولي
* دوستت دارم..*

وقت دلتنگي هايم ؛ آغوشت را براي آرام شدن ندارم ؛ ولي 
*دوستت دارم..*

آري هيچ جاي زندگيم ندارمت و ميان تمام نداشتن ها باز هم
   ** دوستت دارم **

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

خــــــــــوبے کــــــــــردن بہ  بــــــــــعـــــضــــــــــیا مــثــــــــــل آب دادن ب

خــــــــــوبے کــــــــــردن بہ

 بــــــــــعـــــضــــــــــیا

مــثــــــــــل آب دادن بہ
 
 گــــــــــل مــصنۅعـــــیہ

زیاد خــــــــــودتــــــــــو خستہ نکـــــن 

رگــــــــــ و ریـــــشه ندارن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
""""""sarinaa""""
""""""sarinaa""""

شايد روزی دوباره در گذر زمان به يكديگر برسيم.آن روز من

شايد روزی دوباره در گذر زمان به يكديگر برسيم...
آن روز من اشتباه گذشته را تكرار نخواهم كرد...
تو را از دست ميدهم 
اما 
غرورم را نه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید