لحظه  بروز رسانی 
mohsen
خنگخنگ
mohsen

آدمایی ڪه وقتی کنارشون نیستی ازت دفاع میکنن، وفادارترین دوستانی

آدمایی ڪه وقتی کنارشون نیستی ازت دفاع میکنن، وفادارترین دوستانی
رفیق

آدمایی ڪه وقتی کنارشون نیستی
ازت دفاع میکنن، وفادارترین دوستانی هستند ڪه میتونی داشته باشی !

مشاهده همه ی 2 نظر
sareh
sareh
پست شماره 320056954 از sareh

.

مل مل
مشاهده همه ی 9 نظر
mohsen
خنگخنگ
mohsen

@saaaareh111 این روزها این روزهای تلخ زمستانی

فرهاد

@saaaareh111
این روزها
این روزهای تلخ زمستانی
روزهایی که سرما
دست یخ زدهء
کارتن خواب ها را می گیرد
و به جایی می برد
که نه ترس از فردا جولان می دهد
نه گرسنگی
و نه سرگشتگی !
این روزها
تنها به این دلخوشیم ؛
عاقبت ، حُکّام
کنار کسانی می خوابند
که عمری
هستشان را نیست کرده
و مست از قدرت
فراموش کرده اند ،
هر فیلمی
پایانی دارد !

مشاهده همه ی 4 نظر
sareh
sareh

داشتم با تلْ‌گرام گفتن‌های بابام کنار می اومدم که

داشتم با تلْ‌گرام
گفتن‌های بابام کنار می اومدم که
امروز خیلی جدی اومده میگه
چرا واس‌تاپم بالا نمیاد 😏 😏

مل مل
مشاهده همه ی 258 نظر
mohsen
خنگخنگ
mohsen

دهه شصت چندتا معیار زیبایی بود "اپُل" و"کاکُل" هرچی اِپُل

دهه شصت چندتا معیار زیبایی بود "اپُل" و"کاکُل" هرچی اِپُل

دهه شصت چندتا معیار زیبایی بود "اپُل" و"کاکُل"
هرچی اِپُل مانتو و کاکُل بالاتر،شاختر😎


@saaaareh111
اینو دیدم یاد کاکل تو افتادم{-120-}

مشاهده همه ی 22 نظر
sareh
sareh

يه بازه زماني که همه بچه ها بودن و خوب و

يه بازه زماني که همه بچه ها بودن و خوب و
Hamed Faghihhi---Jing o Jinge

يه بازه زماني که همه بچه ها بودن و خوب و خوش بوديم يکي از فانتزيام اين بود که
عروسي سارايي و آردين بشه بچه هاي پت و متم دعوت باشن{-21-}
امرو داشتم آهنگ گوش ميکردم يهو اين آهنگ پلي شد و دوباره ياد اين فانتزيم افتادم{-7-}

{-142-}{-142-}{-106-}
tandis_98
Ardinnn

مل مل
مشاهده همه ی 19 نظر
sareh
sareh

Ghazal Shakeri---Hadise Ashnaei

وقتی دلت گرفته
Ghazal Shakeri---Hadise Ashnaei

وقتی دلت گرفته...

مل مل
مشاهده همه ی 26 نظر
sareh
sareh

جوابو حدس بزنین. 1=2 2=8 3=18 4=32

جوابو حدس بزنین...
1=2
2=8
3=18
4=32
5=50
7=?

مل مل
مشاهده همه ی 86 نظر
sareh
sareh

بابام هرگز طاقت دیدن اینو نداره که سر صبح جمعه داره

بابام هرگز طاقت دیدن اینو نداره که سر صبح جمعه داره میره بیرون ما خوابیده باشیم
اول کلی تو آشپزخونه سرو صدا میکنه
بعد میاد یه لگد میزنه بهم میگه پاشو
میره تو اتاق خواهرم ازش میپرسه جورابم کو
بعد میاد وسط خونه بلند داد میزنه
چیزی لازم نداریییییین؟؟؟؟
آخرشم درو باز میذاره میره 😂 😂 😂

مل مل
مشاهده همه ی 32 نظر