لحظه  بروز رسانی 
sahar
شیطونشیطون
sahar
پست شماره 306658301 از sahar

{-41-}

مشاهده همه ی 7 نظر

هرگز، هرگز حتي براي يك لحظه آزادي ات را از دست

هرگز، هرگز حتي براي يك لحظه آزادي ات را از دست نده و هرگز آزادي كسي را سلب نكن؛ از نظر من دين يعني همين./ اشو/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥najmeh ♥مدیر بغض سرد♥
ناراحتناراحت
♥najmeh ♥مدیر بغض سرد♥

تصاویر سوتی

مشاهده همه ی 2 نظر

آزادي طلبي ما به اين دليل نيست كه عاشق آزادي هستيم،

آزادي طلبي ما به اين دليل نيست كه عاشق آزادي هستيم، بلكه در حقيقت، ما خود آزادي هستيم و فقط در آزادي مي توانيم رشد كنيم./ اشو/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

تو به اين دليل از آن شخص كه عاشقش هستي متنفر

تو به اين دليل از آن شخص كه عاشقش هستي متنفر مي شوي كه او آزادي ات را سلب كرده است./ اشو/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

در جهان ذهن، ما ارواحي جدا از جسم و آزاد از

در جهان ذهن، ما ارواحي جدا از جسم و آزاد از قانون و عسرت و اضطراب هستيم. بنابراين در زمين مسرتي وجود ندارد كه با آنچه ذهني والا و پرثمر در لحظه اي فرخنده در خود مي يابد برابري كند./ آرتور شوپنهاور/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

اگر حسد در پي آن است كه خويشتن را به چنگ

اگر حسد در پي آن است كه خويشتن را به چنگ و دندان بدرد؛ او را در نيت خير خود آزاد بگذار./ گوته/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید