لحظه  بروز رسانی 
صبا
صبا

قســم به کنــدوهای لبـت که هزار آیه شــهد

قســم به کنــدوهای لبـت که هزار آیه شــهد

{-35-}
قســم به کنــدوهای لبـت
که هزار آیه شــهد شیرین
میچــکد از آن
ببیــن چه ماهــرانه
مـومن میکنـــد
جان ِ خسته ی ِ مــرا

عطر سوسن
مشاهده همه ی 18 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

@saba-2014 پونه های باغچه را دست چين می

@saba-2014 پونه های باغچه را دست چين می

@saba-2014
پونه های باغچه را
دست چين می کنم

خورشيد را
پهن می کنم روی ايوان

برايت ظرفی، از عشق
عسل بر می دارم

اين صبح، در کنار تو
که می نشيند، معرکه بر پا می کند

🌸صبای جانم🍃


🍃🌼

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 6 نظر
صبا
صبا

براے قلب مجنـــونم بخوان یڪ

براے قلب مجنـــونم بخوان یڪ

{-35-}
براے قلب مجنـــونم
بخوان یڪ
آیه از عشـقت
ســـراسر ســوره ے مِهرے
ڪه نازل گشتـه اے
بر دل ،،،!💖💞

مشاهده همه ی 23 نظر
@ الینا @
مهربونمهربون
@ الینا @

اینم صبای گل که شعراشو دوس دارم چندین بار پست هاشو

اینم صبای گل که شعراشو دوس دارم چندین بار پست هاشو

اینم صبای گل که شعراشو دوس دارم چندین بار پست هاشو تو گروه دیدم

مشاهده همه ی 7 نظر
صبا
صبا

از هـمین حدود ِشــاعرانه تا جـغرافیای ِبودن

از هـمین حدود ِشــاعرانه تا جـغرافیای ِبودن

{-35-}
از هـمین حدود ِشــاعرانه
تا جـغرافیای ِبودن ِ تو
شعر دسـتاویز ِتسـخیری عاشـقانه َست
تاریخ تکرار میشود، اما
باتو میتوان همیشه فاتح بود

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 11 نظر
صبا
صبا

آرامش باغ گل به گیسو زدنت آشوب بهار شانه

آرامش باغ گل به گیسو زدنت آشوب بهار شانه

آرامش باغ گل به گیسو زدنت
آشوب بهار شانه بر مو زدنت
برنامه زندگی سخن های خوشت
سرنامه عشق خم به ابرو زدنت
Sara

آوای زندگی
مشاهده همه ی 15 نظر
صبا
صبا

مشکل شرعی ندارد بوسه از لب های تو

مشکل شرعی ندارد بوسه از لب های تو

مشکل شرعی ندارد بوسه از لب های تو

میوه بیرون زده از باغ، حق عابر است

مشاهده همه ی 11 نظر
صبا
صبا

تا مرا مفتون خالش دید پوشاندش به دست

تا مرا مفتون خالش دید پوشاندش به دست

{-35-}
تا مرا مفتون خالش دید پوشاندش به دست

دست خود را یار من بر نقطه ی ضعفم نهاد{-29-}

عطر سوسن
مشاهده همه ی 43 نظر
زهرا*ارشد*سرای شادی
آروم و عادیآروم و عادی
زهرا*ارشد*سرای شادی

@saba-2014 چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچاره ی

@saba-2014 چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچاره ی

@saba-2014
چاره ها رفت زِ دستِ دلِ بیچاره ی من

تو بیا چاره ی من شو که تویی چاره ی من

فیض کاشانی

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 5 نظر
صبا
صبا

زلیخا گر نگاهش مثل چشمان تو زیبا بود

زلیخا گر نگاهش مثل چشمان تو زیبا بود

زلیخا گر نگاهش مثل چشمان تو زیبا بود

یقین دارم دلش میرفت، یوسف هم به آسانى

گروه سرای شادی
مشاهده همه ی 42 نظر