لحظه  بروز رسانی 
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

تکلیف گفتنی ها که معلوم است. تکلیف ناگفتنی ها هم میافتد

تکلیف گفتنی ها که معلوم است...
تکلیف ناگفتنی ها هم میافتد بر گردن سیگار . . .

مشاهده همه ی 7 نظر
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

چرا وقتی کنترل گم میشه همه فک میکنن زیر منه ؟

چرا وقتی کنترل گم میشه همه فک میکنن زیر منه ؟ {-15-}
هی میگن پاشوو . . .
نه اینجوری نه کامل پاشووو . . .
نیس دیگه آقاجون باشه احساس میکنم دیگه {-15-} {-15-}

مشاهده همه ی 4 نظر
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

ﺍﻋﺪﺍﻣـــﻲ ﻟــﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻣـــﮑﺚ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﺑـــﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻨــﺎﺏ ﺩﺍﺭ

ﺍﻋﺪﺍﻣـــﻲ ﻟــﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻣـــﮑﺚ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﺑـــﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻨــﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺯﺩ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺻـــﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻗــﺎﻱ ﺯﻧــــﺪﺍﻧــﻲ ﺍﻳﻦ ﭼــــﻪ ﮐـــﺎﺭﻳﺴﺖ ...؟ !
ﺯﻧــﺪﺍﻧﻲ ﺧـــﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺑﻴﭽـــﺎﺭﻩ ﻃـــﻨﺎﺏ ﻧــﻤﻴﺰﺍﺭﻩ ﺯﻣـــﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﻢ،
ﻭﻟﻲ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ !!!!! ﺑﺪﺟـــﻮﺭ ﺯﻣــﻴﻨــﻢ ﺯﺩﻥ ! . . .


مشاهده همه ی 1 نظر
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

ﺍﻋﺪﺍﻣـــﻲ ﻟــﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻣـــﮑﺚ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﺑـــﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻨــﺎﺏ ﺩﺍﺭ

ﺍﻋﺪﺍﻣـــﻲ ﻟــﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﻣـــﮑﺚ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﺑـــﻮﺳﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﻃﻨــﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺯﺩ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺻـــﺒﺮ ﮐﻨﻴﺪ ﺁﻗــﺎﻱ ﺯﻧــــﺪﺍﻧــﻲ ﺍﻳﻦ ﭼــــﻪ ﮐـــﺎﺭﻳﺴﺖ ...؟ !
ﺯﻧــﺪﺍﻧﻲ ﺧـــﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﮐــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺑﻴﭽـــﺎﺭﻩ ﻃـــﻨﺎﺏ ﻧــﻤﻴﺰﺍﺭﻩ ﺯﻣـــﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﻢ،
ﻭﻟﻲ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ !!!!! ﺑﺪﺟـــﻮﺭ ﺯﻣــﻴﻨــﻢ ﺯﺩﻥ ! . . .


رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

سـلامتيِ اونايي که . . . . . . .

سـلامتيِ اونايي که
.
.
.
.
.
.
.
.
اين روزاشون به تظاهـر مي گذره
تظاهر به بي تفاوتـي
تظاهر به بي خيالـي
به شـادي . . .
به اين که ديگه چيزي مهم نيست
ولي فقط خودشون مي دونن چقدر سخـت مي گذره {-51-}

مشاهده همه ی 1 نظر
[MRS]
ناراحتناراحت
[MRS]

او هنوز روسری " آبی " میپوشد ! و من سیگار

او هنوز روسری " آبی " میپوشد !
و من سیگار فیلتر " قرمز " میکشم !
چه شهر آورد بزرگیست !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید