لحظه  بروز رسانی 
amirreza MC
مریضمریض
amirreza MC

مادرش الزایمر داشت. بهش گفت مادر یه بیماری داری،باید بخاطر همین

مادرش الزایمر داشت...
بهش گفت مادر یه بیماری داری،باید بخاطر همین ببریمت آسایشگاه سالمندان...
مادر گفت:چه بیماریی؟
گفت :الزایمر...
گفت:چی هست...
گفت:"یعنی همه چیو فراموش میکنی..."
گفت انگار خودتم همین بیماریو داری...
گفت: چطور؟
گفت:انگار یادت رفته با چه زحمتی بزرگت کردم،چقدر سختی کشیدم تا بزرگ بشی،قامت خم کردم تا قد راست کنی..
پسر رفت توی فکر...
...
برگشت به مادرش گفت: مادر منو ببخش...
گفت:برای چی؟
گفت:به خاطر کاری که میخواستم بکنم...
مادر گفت:
"من که چیزی یادم نمیاد...."

سلامتی همه مادرها..: اگر مادر تون لیاقت این دعا را داشت این دعا را پخش کن.
.
.
.
.
.
.

.
 خدایا اگه مادرم گناه داشت او را ببخش 
و اگر غمگین دیدی قلب او را خوشحال کن.
واگر خوشحال دیدی خوشحالی او را تمام نکن 
و اگر او مریض است خدایا او را شفا ده.
و اگر او را مدیون دیدی دین او را پرداخت کن.
اگر او را مرده دیدی او را رحم کن
و او را وارد بهشت كن...

این را بخاطر چشم های عزیز مادرت منتشر كن...

مشاهده همه ی 1 نظر
▇█ ⓔⓩⓐ® █▇
آروم و عادیآروم و عادی
▇█ ⓔⓩⓐ® █▇

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ که : ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮی

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ که :

ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ رو ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻡ ﺗﻮی ﯾﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﺪﻩ !

ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﺮﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻓﺎﻝ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻪ !

ﺧﻮﺩﻣﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺍﯾﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ !

اون روی سگمم تو یه باغ نگهبانی میده !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید

مادر مرتضی میگوید این نوشته را در دفتر یادداشت کوچکی روی

مادر مرتضی میگوید این نوشته را در دفتر یادداشت کوچکی روی میز مرتضی پیدا کرده است ...

میخوام باهات حرف بزنم ، باهات درد و دل کنم

وقتی بهم گفتن که اومدی سراغ من

خیلی جا خوردم ، خیلی ترسیدم

بغلت که نکردم هیچ

میخواستم تا اونجا که میتونم ازت فرار کنم

اما انگار تو ،

قسمت من بودی ،

قسمت خود خود من ،

عین سایه دنبالم بودی

همیشه

همه جا

شب ها خواب و ازم میگرفتی

روز ها نمیزاشتی بزنم زیر آواز

منو اسیر خودت کردی

راستی ؟

تو از کجا اومدی ؟

سرطان جون

چرا من ؟؟

دیوونم

نمیدونستم به هیچکس رحم نمیکنی ،

الان دیگه ازت نمی ترسم

فقط ازت یه خواهش دارم

اینکه یه کم دیگه بهم فرصت بدی

تا واسه مردمم

که عاشقشونم

بخونم

بهم فرصت بدی تا یه آلبوم دیگه بسازم

یه آلبوم که وقتی نبودم

منو به یاد مردمم بیاره

میترسم

نه از تو

میترسم

نه از این درد لعنتی که انداختیش به جونم

میترسم از اینکه

یه روز فراموشم کنن ..

مردمی که تک تک ترانه هامو

به عشقشون خوندم ..

سرطان

بهم امون بده

عید 94 رو ببینم ،

خواهش میکنم ازت

خواهش

<img src=(" title=":((" /><img src=(" title=":((" />

وای جیگرم اتیش گرفت وقتی خوندمش <img src=(" title=":((" /><img src=(" title=":((" /><img src=(" title=":((" />
دل دنیا رو خون کردی که این جوری تو رفتی <img src=(" title=":((" /><img src=(" title=":((" /> http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/368776/20485/resized/resized_813552_200.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
Elina
شیطونشیطون
Elina

"ﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﮐﯽ " ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟

"ﻣﺪﺍﺩ ﻧﻮﮐﯽ " ﻭ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.


بﻠﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻬﻪ ﻧﻮﮐﺎﺵ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ....
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭼﻨﺪﻩ؟ !!!!
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ، ﺳﺎﮐﺖ، ﻫﯿﯿﺴﺴﺲمشاهده همه ی 2 نظر
Taraneh-376
آروم و عادیآروم و عادی
Taraneh-376

ﺗﺎﺭﺯﺍﻥ ﻟﺨﺖ ﺑﻮﺩ . . . ﺳﯿﻨﺪﺭﻻ

ﺗﺎﺭﺯﺍﻥ ﻟﺨﺖ ﺑﻮﺩ

.

.

.

ﺳﯿﻨﺪﺭﻻ ۱۲ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺧﻮﻧﻪ

.

.

.

ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻔﺖ

.

.

.

ﺑﺘﻤﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯼ ۳۰۰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩ

.

.

.

ﺳﻔﯿﺪﺑﺮﻓﯽ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽﻣﯿﮑﺮﺩ

.

.

.

ﭘﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﺎﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﻮﺭﺩﺩﺍﺷﺘﻦ

.

.

.

ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﺎﻭﺭﮐﻨﯿﻢ ﻣﻠﻮﺍﻥ ﺯﺑﻞ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝﻧﻤﯿﺨﻮﺭﺩ ﻣﺎﺭﻱ ﺟﻮﺍﻧﺎ ﺑﻮﺩ!

آﺧﻪ ﮐﺪﻭﻡ ﺑﺮﮒ 7 ﭘﺮﯼ ﺍﺳﻔﻨﺎﺟﻪ؟

ﺑﻌﺪﺷﻢ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﻻﻏﯽ ﺗﻮ ﭘﯿﭗ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ؟!!

ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺎﺟﻲ ﺍﻧﻘﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺯﺍﺳﺖ؟!؟

ﻋﻤﻮﯼ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﺵ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺑﻮﺩ !

خلاصه ی کلام اینکه بدجوری ﮔﻮﻟﻤﻮﻥ ﺯﺩﻥ...

مشاهده همه ی 3 نظر
❤كلایریا❤
خنگخنگ
❤كلایریا❤

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی

شرط خوندنه این متن کپی کردنشه . . اگه نمیخوای کپی کنی نخونش ..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

یه صلوات بفرست برای حضرت محمد"ص"...اگه این پیامو توپستت نذاری تاآخر عمر مدیونی!

مشاهده همه ی 3 نظر
saberina
ناراحتناراحت
saberina

نوه عموم ۱سالشه دو هفته پیش برای اولین بار ۸قدم متوالی

نوه عموم ۱سالشه دو هفته پیش برای اولین بار ۸قدم متوالی بدون اینکه بخوره زمین راه رفته
مامان و باباش احساساتی شدن از خوشحالی چنان جیغ و دادی زدن که طفلکی شوکه شده دیگه سینه خیز هم نمیره
اونوقت من به مامانم میگم من راه رفتم تو چیکار کردی؟
میگه هیچی اولین کاری که کردم در کابینتارو با کش بستم!
تفاوت فک و فامیلارو می بینید؟{-15-}

مشاهده همه ی 3 نظر
saberina
ناراحتناراحت
saberina

یکی از فانتزیام اینکه: در نظر دارم یه قوطی نارنجی بخرم

یکی از فانتزیام اینکه:
در نظر دارم یه قوطی نارنجی بخرم و توش اسمارتیز بریزم…
هروقت سردرد داشتمو یکی ازم پرسید چی شده؟
بگم: “چیزی نیست، همون سردردهای همیشگی…”
بعدم چندتاشو بخورم بگم آآآآه mellowsmiley
لامصب عنده کلاسه!

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بریدم
خوشحالخوشحال
بریدم

درسته که من از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنم. !!!! ولی

درسته که من از مردم مظلوم فلسطین حمایت میکنم. !!!!

ولی دیگه نه در اون حد که جمعه از خوابم بزنم برم راهپیمایی......

حالا شاید از زیر لحاف یه چند تا فحش دادم !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید