لحظه  بروز رسانی 
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی

کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست

مشاهده همه ی 12 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم تا دلشان برایم تنگ شود و

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم

تا دلشان برایم تنگ شود و افسوس که فراموش شده ام.

مشاهده همه ی 8 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم تا دلشان برایم تنگ شود و

تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم

تا دلشان برایم تنگ شود و افسوس که فراموش شده ام.

مشاهده همه ی 1 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

آنقدر نفس میکشم. تا تمام شود همه ی آن هوایی ک

آنقدر نفس میکشم...
تا تمام شود همه ی آن هوایی ک سراغ تو را میگیرد!!

مشاهده همه ی 2 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

سردرد، دل پیچه، حالت تهوع. کسی چه میداند؛ شاید باردارم. از

سردرد، دل پیچه، حالت تهوع...
کسی چه میداند؛ شاید باردارم...
از غصه هایی که هرشب با من نزدیکی میکنند...

مشاهده همه ی 5 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

هر کجا حرف.حرف آرزوست. من هنوز چشمهایم را نبسته آرزویم به

هر کجا حرف...حرف آرزوست...
من هنوز چشمهایم را نبسته آرزویم به اسم تو گیر میکند...

مشاهده همه ی 5 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

تنهایی یعنی وقتی دلت گرفته بغض کردی ااشک میریزی خودت،خودتو بغل

تنهایی یعنی وقتی دلت گرفته

بغض کردی

ااشک میریزی

خودت،خودتو بغل کنی

خودتو دلداری بدی

واشکای خودتو پاک کنی…

مشاهده همه ی 4 نظر
FaTeMeH
خوشتیپخوشتیپ
FaTeMeH

در همین حوالی در میان خلوت تنهایی،سر برگردانی خواهی دید مرا،که

در همین حوالی در میان خلوت تنهایی،سر برگردانی خواهی دید مرا،که پس از تو میان غم ها پرسه می زنم.

مشاهده همه ی 4 نظر