افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

نـــــــــــــرو ...

دردنــاکــــ تـــریـــن


" التـــمـــاس " جـــــهـان اســتـــ ...


09314c42c5c2efadcc7c1e894d2a689a_425.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@


چرا نگاه میکنی؟؟؟تنها ندیده ای

به من نخند

من هم روزگاری عزیز دل کسی بودمae5d9549905e962656325918a492f833_425.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

می گویند عشق خدا به همه یکسان ست


ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد


وگرنه به همه یکی مثل تو میداد ...

2ec873a53d6efe93c4b7f334b02ab66e_425.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

پرسید:کدام راه نزدیکتراست؟

گفتم :به کجا؟

گفت :به خلوتگه دوست

گفتم:تومگر فاصله ای میبینی

بین آنکس که دلت منزل اوست!؟؟


45dad461c6c588a7bacb17180980fac5_425.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

فکر کنم به بوی عطر تو حساسیت دارم


همین که در ذهنم می پیچد ،

از چشمم اشک می آید...


300.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

کبریتـهای سـوخته هـــم ،

روزی درختــهای شـادابی بـوده اند..


مثل مـا ،


که روزگـاری


می خنـدیدیـم


قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد


79559009085893632327.jpg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

"ســـاده" کـه بـاشـی زود "حــل" مـیشـوی مـــیروند ســر وقـت"مـــسالـه" بــعــدی!!


1174571_555846791144710_983460058_n.png

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
.....ali....LOVE......@
عاشقعاشق
.....ali....LOVE......@

اسپندهای زیادی دود کردم اما......

چشم زخم این روزگار شورتر از این ها بود.....که برایمان جدایی نوشت وحکم کرد...!!


e2794_384690a81f30b575f271.jpeg

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
I LOVE YOU_المیرا8888
آروم و عادیآروم و عادی
I LOVE YOU_المیرا8888

سری جدید عکس عاشقانه و متن عاشقانه 2015

من تــــو را میخواهم…

تـــو نیز مــــرا…

کــــور شـــــود…

دور شـــــود…

لعن و نفــــرین شــــود ..

هر آنکس غیــــر از این خواهد.

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید