بروز رسانی 
Neda
Neda

‏سر مصیبتای وارده بهت ما مو سفید کردیم با مرگ

‏سر مصیبتای وارده بهت ما مو سفید کردیم با مرگ

‏سر مصیبتای وارده بهت ما مو سفید کردیم
با مرگ شوهرت لیتر لیتر اشک ریختیم

به برادرشوهر فلان شده ات فحش دادیم
حالا روا نیست ما پیر شیم و تو جوونتر

پیر شو لعنتی 😐

مشاهده همه ی 1 نظر
مشکوکمشکوک
@his_00

هوی زرا 😐 نیاز ب همکار نداری؟

هوی زرا 😐

نیاز ب همکار نداری؟

مشاهده همه ی 9 نظر
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

🗣 از دور تو را دوست دارم، بی‌هيچ عطری،آغوشی‌،

🗣 از دور تو را دوست دارم، بی‌هيچ عطری،آغوشی‌،

...🗣
از دور تو را دوست دارم،
بی‌هيچ عطری،آغوشی‌، لمسی‌
يا حتی‌ بوسه‌ای‌
تنها دوستت دارم
از دور...

💎

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Neda
Neda
پست شماره 319322220 از Neda

............

مشاهده همه ی 1 نظر
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

sᎪᏉᎬ ᎽᎾuᏒ hᎬᎪᏒᏆ fᎾᏒ sᎾmᎬᎾᏁᎬ ᎳhᎾ ᏟᎪᏒᎬs

sᎪᏉᎬ ᎽᎾuᏒ hᎬᎪᏒᏆ fᎾᏒ sᎾmᎬᎾᏁᎬ ᎳhᎾ ᏟᎪᏒᎬs

sᎪᏉᎬ ᎽᎾuᏒ hᎬᎪᏒᏆ fᎾᏒ sᎾmᎬᎾᏁᎬ ᎳhᎾ ᏟᎪᏒᎬs .

قلبت رو برای کسی نگهدار که بهش اهمیت میده.❤️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

✿ کپشن خاص ✿ در عمق دریا دلم

✿ کپشن خاص ✿

در عمق دریا دلم میخواست چشمهایم را ببندمو برای چند لحظه هم که شده، وانمود کنم که آب را فراموش کرده‌ام اما هرچقدر بیشتر سعی میکردم، کمتر میتوانستم به آب فکر نکنم؛ بیشتر غرق میشدم

باید همیشه به یاد داشته باشی که ماندگارترین چیزها در ذهن، آنهاییست که وانمود به فراموش کردنشان میکنی
هر چقدر بیشتر بخواهی چیزی را فراموش کنی، بیشتر در ذهنت با آن بازی میکنی
برای فراموش کردن چیزی، نباید از آن فرار کنی؛ خودشان کم کم میروند، فراموش میشوند
سعی برای فراموش کردن چیزی، درست مانند فرار کردن از سایه‌ات است، تو نباید از سایه‌ات فرار کنی، نمیتوانی که فرار کنی؛ وقتش که برسد، خودش کم کم میرود، فراموش میشود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
‌"بانــــ❤ـــوی احساس"
آروم و عادیآروم و عادی
‌"بانــــ❤ـــوی احساس"

گر هزارم جفا و جور کنی دوست دارم

گر هزارم جفا و جور کنی دوست دارم

گر
هزارم
جفا و جور کنی
دوست دارم هزار چندانت.....سعدی

مشاهده همه ی 3 نظر
فرشته (مادرم عاشقتم)
لوسلوس
فرشته (مادرم عاشقتم)

People cannot say good things with broken heart.!

- People cannot say
good things with broken heart..!

- آدما نمیتونن با قلبِ شکسته
کلمه های خوب به زبون بیارن..!


🍁﹏﹏﹏●•۰🌻۰•●﹏﹏﹏🍁

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید