لحظه  بروز رسانی 
S A R A
قاطیقاطی
S A R A

روزهای رفته زندگی را ورق میزنم چه خاطراتی که زنده نمیشوند

روزهای رفته زندگی را ورق میزنم
چه خاطراتی که زنده نمیشوند
چه روزها که دلم میخواست تا ابد تمام نشود
چه روزها که هر ثانیه اش یک سال گذشت
چه فکرها که ارامم کرد
چه فکرها که روحم را ذره ذره فرسود
چه لبخندهایی که بی اختیار برلبانم نقش بست
چه اشکهایی که بی اراده از چشانم سرازیر شد
چه آدمها که دلم را گرم کردند وچه آدمها که دلم را شکستند
چه چیزها که فکرش را هم نمیکردم وشد
چه آدمها که شناختم و چه آدمها که فهمیدم هیچگاه نمیشناختمشان
وچه........
وسهم من از این همه , یادش بخیر میشود
کاش ارمغان روزهایی که گذشت 
آرامشی باشد از جنس خدا
آرامشی که هیچگاه تمام نشود...

مشاهده همه ی 7 نظر
S A R A
قاطیقاطی
S A R A{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}

{-85-}{-85-}{-85-}{-85-}{-85-}

{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}{-84-}

{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}{-99-}

{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}

مشاهده همه ی 25 نظر
S A R A
قاطیقاطی
S A R A

آدم های کمی هستند که می دانند،تنهایی ِ یک نفر حرمت

آدم های کمی هستند که می دانند،
تنهایی ِ یک نفر حرمت دارد.
همین طور بی هوا سرشان را پایین نمی اندازند و بپرند وسط تنهایی آن فرد..!
چون خوب می دانند که اگر آمدند،
باید بمانند؛
تا آخرش باید بمانند؛
آنقدر که دیگر تنهایی وجود نداشته باشد.
و گرنه مسافرها همیشه موقع خداحافظی،
تنهایی را هزار برابر می کنند...

#علیرضا_اسفندیاری
از کتاب: مکالمه ی غیر حضوری

مشاهده همه ی 3 نظر