لحظه  بروز رسانی 
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

خواب دیدم ما را بُریدند و به کارخانه‌ی چوب بری

خواب دیدم ما را بُریدند و به کارخانه‌ی چوب بری

خواب دیدم ما را بُریدند
و به کارخانه‌ی چوب بری بردند
آن که عاشق بود پنجره شد
آن که بی‌رحم ، چوبه‌ی دار
از من اما دری ساختند برای گذشتن

مشاهده همه ی 4 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi
دلتنگم

دلتنگم

مشاهده همه ی 9 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

زندگی تو دنیایی که ادماش هر روز یه رنگن بدترین مجازاته

زندگی تو دنیایی که ادماش هر روز یه رنگن بدترین مجازاته

زندگی تو دنیایی که ادماش هر روز یه رنگن بدترین مجازاته

مشاهده همه ی 10 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

اغوشت و تنهایی دو نفره یعنی یک دنیا خوشبختی

اغوشت و تنهایی دو نفره یعنی یک دنیا خوشبختی

اغوشت و تنهایی دو نفره یعنی یک دنیا خوشبختی

مشاهده همه ی 33 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

با تو جهنمم بهشت میشود

با تو جهنمم بهشت میشود

با تو جهنمم بهشت میشود

مشاهده همه ی 11 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

کاش فاصله میان من و تورا بوسه گرمی از بین ببرد

کاش فاصله میان من و تورا بوسه گرمی از بین ببرد

کاش فاصله میان من و تورا بوسه گرمی از بین ببرد

مشاهده همه ی 5 نظر
sadaf toosi
کتک خوردهکتک خورده
sadaf toosi

همیشه اونی که میخوای نمیشه

همیشه اونی که میخوای نمیشه

همیشه اونی که میخوای نمیشه

مشاهده همه ی 8 نظر