لحظه  بروز رسانی 
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina

«««من»»»» به غمگین ترین حالت ممکن،شادم

«««من»»»»
به غمگین ترین
حالت
ممکن،شادم.

مشاهده همه ی 2 نظر
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina

هرچه آید،به سرم بازبگویم ،. گذرد. وای

هرچه آید،به سرم بازبگویم ،....
گذرد.

وای ازاین عمرکه با
میگذرد،......
میگذرد.

مشاهده همه ی 1 نظر
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina

سعدیا گفتی مهرش می رود ازدل، ولی. مهررفت و

سعدیا گفتی مهرش می رود ازدل،
ولی.....
مهررفت و
ماه آبان،نیز،
آرامم نکرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina

نگران نیستم،همه چیز درست میشود، آب ریخته روی زمین جمع،نه،

نگران نیستم،همه چیز درست میشود،
آب ریخته روی زمین جمع،نه،
اما...
خشک می‌شود،
قلب شکسته
خوب نه،
اما...
ترمیم میشود،هنوز هم میتوان درگلدان شکسته گل کاشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina

درزندگی ام ،مشکلات بیشماری دارم، اما. لب هایت ازاین

درزندگی ام ،مشکلات بیشماری دارم،
اما....
لب هایت ازاین موضوع چیزی نمیدانند،
آنها همیشه می‌خندند.

مشاهده همه ی 1 نظر
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina
پست شماره 319624132 از sadina

.

مشاهده همه ی 5 نظر
sadina
آروم و عادیآروم و عادی
sadina
پست شماره 319624125 از sadina

.

مشاهده همه ی 2 نظر