لحظه  بروز رسانی 
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina

«««من»»»» به غمگین ترین حالت ممکن،شادم

«««من»»»»
به غمگین ترین
حالت
ممکن،شادم.

مشاهده همه ی 2 نظر
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina

هرچه آید،به سرم بازبگویم ،. گذرد. وای

هرچه آید،به سرم بازبگویم ،....
گذرد.

وای ازاین عمرکه با
میگذرد،......
میگذرد.

مشاهده همه ی 1 نظر
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina

سعدیا گفتی مهرش می رود ازدل، ولی. مهررفت و

سعدیا گفتی مهرش می رود ازدل،
ولی.....
مهررفت و
ماه آبان،نیز،
آرامم نکرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina

نگران نیستم،همه چیز درست میشود، آب ریخته روی زمین جمع،نه،

نگران نیستم،همه چیز درست میشود،
آب ریخته روی زمین جمع،نه،
اما...
خشک می‌شود،
قلب شکسته
خوب نه،
اما...
ترمیم میشود،هنوز هم میتوان درگلدان شکسته گل کاشت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina

درزندگی ام ،مشکلات بیشماری دارم، اما. لب هایت ازاین

درزندگی ام ،مشکلات بیشماری دارم،
اما....
لب هایت ازاین موضوع چیزی نمیدانند،
آنها همیشه می‌خندند.

مشاهده همه ی 1 نظر
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina
پست شماره 319624154 از sadina

.

مشاهده همه ی 3 نظر
sadina
بی‌حالبی‌حال
sadina
پست شماره 319624125 از sadina

.

مشاهده همه ی 2 نظر