لحظه  بروز رسانی 
مهرناز
مهرناز
500x590_1498197056367410.jpeg

دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست
چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرناز
مهرناز

آنچه هرگز شرح نتوان کرد 
یعنی حال من ...

2329614818052347812_photo_2016-12-05_00-

مشاهده همه ی 3 نظر
سعید " همسفر عشق "
عاشقعاشق
سعید " همسفر عشق "

من ندانم که عاشقی چه بلاست

هر بلایی که هست عاشق راست

زرد و خمیده گشتم از غم عشق

دو رخ لعلفام و قامت راست

کاشکی دل نبودیم که مرا

اینهمه درد و سختی از دل خاست

دل بود جای عشق و چون دل شد

عشق را نیز جایگاه کجاست

دل من چون رعیتیست مطیع

عشق چون پادشاه کامرواست

مشاهده همه ی 1 نظر
سعید " همسفر عشق "
عاشقعاشق
سعید " همسفر عشق "

دل من همی داد گفتی گوایی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

بلی هر چه خواهد رسیدن به مردم

بر آن دل دهد هر زمانی گوایی

من این روز را داشتم چشم وزین غم

نبوده‌ست با روز من روشنایی

جدایی گمان برده بودم ولیکن

نه چندانکه یکسو نهی آشنایی

به جرم چه راندی مرا از در خود

گناهم نبوده‌ست جز بیگنایی

بدین زودی از من چرا سیر گشتی

نگارا بدین زودسیری چرایی

که دانست کز تو مرا دید باید

به چندان وفا اینهمه بیوفایی

سپردم به تو دل، ندانسته بودم

بدین گونه مایل به جور و جفایی

دریغا دریغا که آگه نبودم

که تو بیوفا در جفا تا کجایی

همه دشمنی از تو دیدم ولیکن

نگویم که تو دوستی را نشایی

نگارا من از آزمایش به آیم

مرا باش، تا بیش ازین آزمایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥️نگــار♥️✿◕ ‿ ◕✿ تبسم پاییز
مهربونمهربون
♥️نگــار♥️✿◕ ‿ ◕✿ تبسم پاییز

باران كه گذشت:
دلم پرواز ميخواهد
دلم با تو پريدن در هواى باز ميخواهد
دلم آواز ميخواهد
دلم از تو سرودن با صداى ساز ميخواهد!
دلم بى رنگ و بى روح است
دلم نقّاشىِ يك قلب پُر احساس ميخواهد!


تبسم پاییز
مشاهده همه ی 2 نظر