لحظه  بروز رسانی 
مهرناز
عاشقعاشق
مهرناز

دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست

دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست

دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست
چاره بعد از تو ندانیم به جز تنهایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهرناز
عاشقعاشق
مهرناز

آنچه هرگز شرح نتوان کرد یعنی حال من

آنچه هرگز شرح نتوان کرد 
یعنی حال من ...

2329614818052347812_photo_2016-12-05_00-

مشاهده همه ی 3 نظر
سعید " همسفر عشق "
عاشقعاشق
سعید " همسفر عشق "

من ندانم که عاشقی چه بلاستهر بلایی که هست عاشق راست

من ندانم که عاشقی چه بلاست

هر بلایی که هست عاشق راست

زرد و خمیده گشتم از غم عشق

دو رخ لعلفام و قامت راست

کاشکی دل نبودیم که مرا

اینهمه درد و سختی از دل خاست

دل بود جای عشق و چون دل شد

عشق را نیز جایگاه کجاست

دل من چون رعیتیست مطیع

عشق چون پادشاه کامرواست

مشاهده همه ی 1 نظر
سعید " همسفر عشق "
عاشقعاشق
سعید " همسفر عشق "

دل من همی داد گفتی گواییکه باشد مرا روزی از تو

دل من همی داد گفتی گوایی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

بلی هر چه خواهد رسیدن به مردم

بر آن دل دهد هر زمانی گوایی

من این روز را داشتم چشم وزین غم

نبوده‌ست با روز من روشنایی

جدایی گمان برده بودم ولیکن

نه چندانکه یکسو نهی آشنایی

به جرم چه راندی مرا از در خود

گناهم نبوده‌ست جز بیگنایی

بدین زودی از من چرا سیر گشتی

نگارا بدین زودسیری چرایی

که دانست کز تو مرا دید باید

به چندان وفا اینهمه بیوفایی

سپردم به تو دل، ندانسته بودم

بدین گونه مایل به جور و جفایی

دریغا دریغا که آگه نبودم

که تو بیوفا در جفا تا کجایی

همه دشمنی از تو دیدم ولیکن

نگویم که تو دوستی را نشایی

نگارا من از آزمایش به آیم

مرا باش، تا بیش ازین آزمایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نگـ ✿ ـا ر
لوسلوس
نگـ ✿ ـا ر

باران كه گذشت:دلم پرواز ميخواهددلم با تو پريدن در هواى باز

باران كه گذشت:
دلم پرواز ميخواهد
دلم با تو پريدن در هواى باز ميخواهد
دلم آواز ميخواهد
دلم از تو سرودن با صداى ساز ميخواهد!
دلم بى رنگ و بى روح است
دلم نقّاشىِ يك قلب پُر احساس ميخواهد!


مشاهده همه ی 2 نظر
مهرناز
عاشقعاشق
مهرناز

اینجا نیستیو تقویم من از عزا لبریز است!اینجا نیستیو زنگ

عکس و تصویر صفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند ! نمیدانم ، پس کی زندگی ...

اینجا نیستی

و تقویم من از عزا لبریز است!

اینجا نیستی

و زنگ ساعت دیواری

ناقوس مرگ را تداعی می کند!


کاش می دانستی

که نبودن تو

نابودی من است!

مشاهده همه ی 8 نظر