لحظه  بروز رسانی 
♥.คlเ♥
شیطونشیطون
♥.คlเ♥

ze0vn8f2fcnqfwj9528.gif

عطر سوسن
مشاهده همه ی 1 نظر
free boy
free boy

بـه نـام نـانجيبی هاي نــاجـابـه نـام بـاج گيری لاي کـاج هـابـه

بـه نـام نـانجيبی هاي نــاجـا
بـه نـام بـاج گيری لاي کـاج هـا
بـه نـام تولـه سـگ هاي شـکم سـير
بـه نـام راي ادم هاي جو گير
يه بزمجه نميجنگيد و ميداد
فـحش خار و مادر به تقدير
بـه نـام بوي جوراب يه مومن
تفکر هاي پــوشالـــی و مزمن
بـه نـام مـلتـی جـاهـل و سـاده
کـه تا تـاريخ بود  هـمواره داده
بـه نام دکـمه ي شـلوار شيـخان
کـه حـتی بـاز شد بـر اسب مـاده

#ف_آ_ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
free boy
free boy

بنام مدرسه ی عشق نامم:سرباز،،،نام خانوادگیم:وظیفه،،، شغلم:نگهبانی،،،   محل کارم:برجکها، جر

بنام مدرسه ی عشق نامم:سرباز،،،نام خانوادگیم:وظیفه،،، شغلم:نگهبانی،،،   محل کارم:برجکها، جرمم:پسربودن،،، حبسم:21ماه بدون ملاقات،،،حکم دادگاه:آشخوری،،،عشقم: مرخصی،،، دلم:خون..حريرم:سيم خاردار..خوراكم:اش..بارم: كلاش..حقوقم:45هزارتومان..ذكر لبم:نبود..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
free boy
free boy

از فحش راننده تاکسی به مناز متلک  جنسی من به زناز

از فحش راننده تاکسی به من
از متلک  جنسی من به زن
از  بوق ممتد  و بی اختیار
از هرزه گاز یه موتور سوار 
از آب میوه و طعم اسیید
احساس رخوت و دردی شدید
در مهره های  کژ تو کمر       از این دم و بازدم بی ثمر
احساس خوب کمی خودکشی     یا سیم آخر و آدم کشی    
اعدام  این  زن  زیر پتو       با طعم خوابیدن از  رو  به رو
خط روی ماشین همسایه ها   تعقیب روز و شب سایه ها
هر شب تجاوز به یک  خاطره    از هم دریده شدن یکسره

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

سیل عرق زیر این روسری    چشمان هیز  دو تا مشتری
تشویشم از خشم تند پدر    عاشق شدن زیر خط خطر
آتش شدن زیر  حجم تنت     با بوی تند  پس گردنت
سنگینی  چشم تو روی من    آثار چنگ تو   روی بدن
در جنگ  مغموم دیوانه ها     آوار معصوم این خانه ها
در پشت لرز لب سرخ  من    این بوسه را با تو آتش زدن
رویای بیهوده  بوسه ها       ماهی  شدن پیش این کوسه ها
با سوز در سوگ تو سوختن   در حکم یک نعره لب دوختن

اینگونه بی تو ببین چنگ بر آسمان می زنم بی محابا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
free boy
free boy

سیگار با مشروب با طعم هماغوشی یعنی فراموشی. فراموشی. فراموشی.بعد از

سیگار با مشروب با طعم هماغوشی یعنی فراموشی... فراموشی... فراموشی...
بعد از تو الکل خورد من را مست خوابیدم  بعد از تو با هر کس که بود و هست خوابیدم!
بعد از تو لای زخم هایم استخوان کردم      با هر که می شد هر چه می شد امتحان کردم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
free boy
free boy

خاکی بودم آسفالت شدم

خاکی بودم آسفالت شدم

خاکی بودم آسفالت شدم

مشاهده همه ی 1 نظر