لحظه  بروز رسانی 
♥️

♥️

مشاهده همه ی 4 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7
پست شماره 319183109 از 3saeed7

.

مشاهده همه ی 4 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7
پست شماره 319183099 از 3saeed7

.

مشاهده همه ی 3 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7

چه دوستی پاکی دارند کفش ها… هر کدام که گم

چه دوستی پاکی دارند کفش ها… هر کدام که گم

چه دوستی پاکی دارند کفش ها…
هر کدام که گم شوند..
آن یکی را آواره ی خودش میکند …

مشاهده همه ی 2 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7
پست شماره 319121824 از 3saeed7

{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی که

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی که

خیلی حس قشنگیه وقتی یه دوست فاب داشته باشی
که همیشه حواسش بهت باشه ،
به یادت باشه ، نگرانت بشه و دوست داشته باشه …
مرســـی که هستی مخاطب خاص من …

مشاهده همه ی 10 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7

کاش سوره ای به نام “پدر” بود که این گونه آغاز

کاش سوره ای به نام “پدر” بود که این گونه آغاز میشد:
قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان میدهد
و قسم بر چشمان همیشه نگرانت…
قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند
و قسم بر غربتت،
وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست …

مشاهده همه ی 9 نظر
3saeed7
ناراحتناراحت
3saeed7

آغوش تو مترادف امنيت است آغوش تو

آغوش تو
مترادف امنيت است
آغوش تو
ترس هاي مرا مي بلعد
لغت نامه ها دروغ ميگفتند
آغوش يعني،
پايان سردرد ها
يعني آغاز عاشقانه ترين رخوت ها
آغوش تو،
يعني من خوبم
بلند نشوي بروي يك وقت
بغلم كن
من از بازگشت بي هواي ترس ها ميترسم

مشاهده همه ی 1 نظر