لحظه  بروز رسانی 
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی

اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی

"دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

هیچ وقت یکی رو با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺵ

هیچ وقت یکی رو با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺵ !

ﯾه ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﺕ ﺭو ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫــﯿﭻ ﮐﺲ ﺭو

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧـﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

مشاهده همه ی 2 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند

سختی های زندگیست ...

سعی کن در سختی ها انسان بمانی ...

مشاهده همه ی 3 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

تا وقتی کسی در کنارت هست خوب نگاهش کن.!

تا وقتی کسی در کنارت هست

خوب نگاهش کن...!

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند 

که حسرت یک نگاه سرسری را هم 

به دلت میگذارند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

دنیا پر اﺳﺖ ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . .

دنیا پر اﺳﺖ ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . . .

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺪا کنی !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﻳکی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

همیشه مهربان خواهم ماند . حتی اگر کسی قدر مهربانیم

همیشه مهربان خواهم ماند .

حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند.

من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

هیــچ چیــز جای خـــود نیست زنــــدگی،آدم ها،قلـب ها

هیــچ چیــز جای خـــود نیست

زنــــدگی،آدم ها،قلـب ها

یا یکــی بـی دل است یا دو دل. . .

یکی هــم اینجا بی تـــــو , دل تــوی دلش نیست...
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست  اگه

تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست

 اگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره

 بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید