افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

تا وقتی کسی در کنارت هست

خوب نگاهش کن...!

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند 

که حسرت یک نگاه سرسری را هم 

به دلت میگذارند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

چه کلمه مظلومیست

“قسمت ”

تمام نامردی ها را گردن میگیرد...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

دل شما کاروانسرا نیست

نگذارید دیگران وسط دل شما

خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند.

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

دنیا پر اﺳﺖ ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . . .

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺪا کنی !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﻳکی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

همیشه مهربان خواهم ماند .

حتی اگر کسی قدر مهربانیم را نداند.

من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

هیــچ چیــز جای خـــود نیست

زنــــدگی،آدم ها،قلـب ها

یا یکــی بـی دل است یا دو دل. . .

یکی هــم اینجا بی تـــــو , دل تــوی دلش نیست...
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

تو جاده ای که انتهاش معلوم نیست

 اگه همراهی داشته باشی که تنهات نذاره

 بی انتها بودن جاده برات آرزو میشه ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

اولش دلت برا اون "آدم" تنگ ميشه...،

بعد برا "اون روزاتون" تنگ ميشه...،

آخرش...

دلت برا خودت تنگ ميشه

آدمي كه تو اون روزا بودي!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

یکرنگ که باشی، 

زود چشمشان را میزنی، 

خسته میشوند از رنگ تکراریت،

این روزها دوره ی رنگین کمان هاست..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کاش میــ❤ــــآمدی ....
آروم و عادیآروم و عادی
کاش میــ❤ــــآمدی ....

سکوت و صبوري مــــــــرا

 به حســــابِ ضعف و بي کسي ام نگذاريد !

 دلـــــــم به چيـــزهايي پاي بند است ...

 که شما وفـــايتان قـــــد نــــميدهد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید