لحظه  بروز رسانی 
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

شهادت هنر مردان خداست

شهادت هنر مردان خداست

شهادت هنر مردان خداست

مشاهده همه ی 3 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

دنیای بچگی هامون با همه ی کوچیکیش انقدر بزرگ بود که

دنیای بچگی هامون با همه ی کوچیکیش انقدر بزرگ بود که همه جاش رنگ و بوی خدا رو داشت ...
حیف که دنیای حالامون با همه ی بزرگیش انقدر کوچیکه که حتی خدا هم توش جا نمیشه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و

گاهی گردش پرگار تقدیر در دست تو نیست باید بنیشینی و نظاره کنی

اما "مرکــــــــــــــــز" را که درست انتخاب کرده باشی

"دلت قرص باشد" دیگر هر چه می خواهد بچرخد!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

هیچ وقت یکی رو با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺵ

هیچ وقت یکی رو با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺵ !

ﯾه ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧـﻮﺩﺕ ﺭو ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭ

ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫــﯿﭻ ﮐﺲ ﺭو

ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧـﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...

مشاهده همه ی 2 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند

تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند

سختی های زندگیست ...

سعی کن در سختی ها انسان بمانی ...

مشاهده همه ی 3 نظر
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

تا وقتی کسی در کنارت هست خوب نگاهش کن.!

تا وقتی کسی در کنارت هست

خوب نگاهش کن...!

گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند 

که حسرت یک نگاه سرسری را هم 

به دلت میگذارند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

دل شما کاروانسرا نیست نگذارید دیگران وسط دل

دل شما کاروانسرا نیست

نگذارید دیگران وسط دل شما

خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Saeed_hiva
مهربونمهربون
Saeed_hiva

دنیا پر اﺳﺖ ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . .

دنیا پر اﺳﺖ ، اﺯ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎی ﺧﻮﺏ . . .

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻲ اﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﭘﻴﺪا کنی !!!

ﺧﻮﺩﺕ ﻳکی اﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید