لحظه  بروز رسانی 
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

زن ﻭﺷﻮﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ، ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ

زن ﻭﺷﻮﻫﺮﯼ ﺑﻪ ﺑﺎﻍ ﻭﺣﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ، ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻔﺘﺶ ﻋﺸﻘﺒﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ
ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻱ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ
ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﭼﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﻧﺪﻭﻫﺒﺎﺭﯼ
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻄﺮﻱ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯾﻦ ﺑﻄﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻧﺮ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺷﯿﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ، ﺷﯿﺮﻧﺮ ﻓﻮﺭﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﭙﺮ ﺍﻭ ﮐﺮﺩ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻧﺮ ﺍﺯ ﺟﻔﺘﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﻭﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺭﺩ
ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﻭﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻇﺎﻫﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ , ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﻃﻦ ﻭ ﻋﻤﻖ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻫﻨﺮﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺻﻔﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺎﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺮﺻﻔﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﮎ

مشاهده همه ی 4 نظر
~_* B A H A R ~_*
قبراققبراق
~_* B A H A R ~_*

مرد در حال جان دادن بود که به همسرش گفت :

مرد در حال جان دادن بود که به همسرش گفت : باید چیزی را به تو بگویم
زن: لازم نیست
مرد: اما اگر نگویم نمیتوانم آسوده بمیرم و عذاب وجدان رهایم نخواهد کرد
زن: باشه بگو
مرد:من زن دوم دارم
زن با خونسردی گفت :
میدونم همین امروز فهمیدم ...
حالا آروم باش تا مرگ موش کارشو بكنه... 😁😂😂‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 1 نظر
~_* B A H A R ~_*
قبراققبراق
~_* B A H A R ~_*

👤 #ماريون_هاوارد زندگی مانند یک پتوی کوتاه است

👤

زندگی مانند یک پتوی کوتاه است.
آن را بالا میکشید، پایتان بیرون میزند.
آن را پایین میکشید شانه هایتان از سرما میلرزد...
آدمهای وسواسی؛ مدام در حال تست اندازه ی پتو هستند و زندگی را نمی فهمند!
ولی آدمهای شاد ؛ زانوهای خود را کمی خم میکنند و شب راحتی را سپری میکنند...

مشاهده همه ی 4 نظر
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

گاهی وقتا جای کینه,,باید از عشق گذشت دنبال

گاهی وقتا جای کینه,,باید از عشق گذشت

دنبال عاطفه و خوبی بسیار ,,نگشت


گاهی لازم می شه بد باشی ,تا خوبی معنا شه

اونقدر سنگ بشی تا دل سنگ خاطرخواه شه 


گاه گاهی بدکم نيست ,,جسارت بکنی

خط قرمز ادب را يه قدم رد بکنی


جای بخشیدن آنکه ,,به تو بد کرده ,همی

عفو را قی کنی و در حق او بد بکنی


بیخیال همه زیبایی طاووس شوی

وسط جمع بزرگان, یه هوا لوس شوی


و بدک نیست گهی پشت به دنیا بکنی

جای سرکوب هوس,,سور مهیا بکنی


عقل را حبس و دل غمزده ,آزاد و رها

مست از باده و مدهوش از آهنگ صبا


نیمه شب باشد و شمعی و شرابي و دلی

ساقی و جام پیاپی زدن و عطر گلى


و چه زیباست که چون کار بدينجا برسد

دستی از غیب برون آید و شیدا برسدحادثه.......اقتباس از آب حیات

مشاهده همه ی 14 نظر
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

چقدر‌قشنڪَہ‌وقتےغمڪَینی یڪے‌محڪم‌بغلت‌ڪنہ تا رو شونهاش

چقدر‌قشنڪَہ‌وقتےغمڪَینی

یڪے‌محڪم‌بغلت‌ڪنہ

تا رو شونهاش ڪَریہ‌ڪني

و وقتی آروم شدے...

در ڪَوشت آروم بڪَہ

آخہ‌ دیوونہ مڹ ڪہ باهاتم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

آرام باش. آنچه برایت پیش می آید و آنچه

آرام باش.
آنچه برایت پیش می آید و آنچه برایت رقم میخورد،به دست بزرگترین نویسنده عالم ثبت شده است.
او که بدون اذنش برگی هم نمی افتد.
کن و با#خدا از آرزوهایت سخن بگو.
برآورده شدن آرزو هایت،مستجاب شدن دعایت،فقط یک نگاه خدا را نیاز دارد.
امیدوار باش به آینده ای که خدا زودتر از تو آنجاست،اعتماد داشته باش.به بخت نیکی که پس از صبرت سرخواهد زد.
برای خدا که کاری ندارد که تو چی میخوای و خواسته ات چقدر بزرگ است.
تو بسپار به خدا.
تلاش خودت را بکن.
وبه این فکر کن که چطوری قرار است برآورده بشود.
هر خواسته ای داری از خداوند بخواه و به اجابتش مطمئن باش.

مشاهده همه ی 2 نظر
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب

وقتی میشود
دقایق عمرت را
با آدمهای خوب بگذرانی
چرا باید لحظه هایت را
صرف آدم هایی کنی که
با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند
یا مدام برای نبودنت، برای خط زدنت تلاش می کنند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
maryam
آروم و عادیآروم و عادی
maryam

گر می خواهیــد زیبا باشید یک دقیقه مقابل

گر می خواهیــد زیبا باشید

یک دقیقه مقابل آینه

پنج دقیقه مقابل روحتان و

پانزده دقیقه مقابل خداوند بایستید.

آدم ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی شوند

بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می رسند

برای همین است که بچه ها هرگز مادرشان را زشت نمی بینند

مشاهده همه ی 1 نظر