لحظه  بروز رسانی 
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد


632681052-4343559812.jpg
maxresdefault.jpg
vahdat1.jpg
1%28956%29.jpg
azadupload_com141015665143221.jpg
111986553031889075.jpg

مشاهده همه ی 11 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

si118d_535.jpg
kafsh.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
محمد
آروم و عادیآروم و عادی
محمد

اگر خواستی بقیه کارهاتو کنار بزار با دقت گوش کن

مرده زنده شده و حرف هایش

اگر خواستی بقیه کارهاتو کنار بزار با دقت گوش کن

مشاهده همه ی 5 نظر
ـــــ سعید ـــــ
ـــــ سعید ـــــ

بَرحاشیه ی برگِ شقایق بنویسیدگُل تابِ فشارِ در و دیوار ندارد

بَرحاشیه ی برگِ شقایق بنویسید
گُل تابِ فشارِ در و دیوار ندارد...

gal533.jpg&520290805

مشاهده همه ی 4 نظر
مهدي
آروم و عادیآروم و عادی
مهدي

1427137125743534.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
ـــــ سعید ـــــ
ـــــ سعید ـــــ

خواهر کوچکم از من پرسيد: پنج وارونه چه معنا دارد .؟

خواهر کوچکم از من پرسيد:
پنج وارونه چه معنا دارد ...؟
من به تندي گفتم...
اين سوال است که تو مي پرسي؟
پنج وارونه دگر بي معناست...
خواهر کوچک من ساکت ماند...
وسوالش را خورد
ديدم از گوشه ي چشمش نم اشکي پيداست...
بغلش کردم و ارام گرفت..
او به ارامي گفت که چرا بي معناست...؟
من که در همهمه ي داغ سوالش بودم....
از دلم ترسيدم...
من که معصوميت بغض صدايش ديدم...به خودم مي گفتم:
اگر او هم يک روز...
وارد بازي اين عشق شود....
مثل من قهوه ي تلخ عاشقي خواهد خورد...
توي فنجان نگاهش ماندم...
مات و مبهوت فقط ميگفتم : 
بخدا بي معناست...
پنج وارونه غلط ها دارد....
تو همان پنجِ دبستانِ خودت را بنويس....
پنج وارونه ي ما يک بازيست....
بازي اي بي معنيست....
تو همان پنجِ دبستانِ خودت را بنويس.....!!!

سهراب سپهری

مشاهده همه ی 2 نظر