بروز رسانی 
Laya
Laya

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا روشن گردد

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا
روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می‌سوزم چو شمع تا در ره عشق
یک وقت شود جمله اوقات مرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Suria
Suria

كسي كه براي خود احترام قايل است از گزند ديگران

كسي كه براي خود احترام قايل است
از گزند ديگران در امان است.
او كتي را بر تن دارد كه كسي را ياراي پاره كردن آن نيست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Nazli
Nazli

خاک یعنی خاک بر سر لحظه هایی که ما

خاک یعنی خاک بر سر لحظه هایی که ما

خاک
یعنی خاک بر سر لحظه هایی
که ما مال هم نیستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Arman
Arman

مرا نمی ‌توان شناخت بهتر از آنکه تو شناخته‌ ای

مرا نمی ‌توان شناخت
بهتر از آنکه تو شناخته‌ ای
چشمان تو
که ما هردو در آن به خواب فرو می رویم
به روشنایی های انسانی من
سرنوشتی زیباتر از شب های جهان می بخشند
چشمان تو
که در آن ها به سیر و سفر می پردازم
به جان جاده ها
احساسی بیگانه از زمین می بخشند
چشمانت
که تنهایی بی پایان ما را می نمایانند
آن نیستند که خود می پنداشتند
تو را نمی توان شناخت
بهتر از آنکه من شناخته ام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Meraat
Meraat

بی رنج، زین پیاله کسی می نمی‌خورد بی

بی رنج، زین پیاله کسی می نمی‌خورد

بی دود، زین تنور بکس نان نمیدهند

تیمار کار خویش تو خودخور، که دیگران

هرگز برای جرم تو، تاوان نمیدهند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ktayun
Ktayun

از حال ندیده تیره ایامان را از دور ندیده دوزخ

از حال ندیده تیره ایامان را
از دور ندیده دوزخ آشامان را
دعوی چکنی عشق دلارامان را
با عشق چکار است نکونامان را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Farnaz
Farnaz

زیبا! هنوز عشق در حول و حوش چشم تو

زیبا! هنوز عشق
در حول و حوش
چشم تو می‌چرخد
از من مگیر چشم
دست مرا بگیر و
کوچه‌های محبت را با من بگرد
یادم بده چگونه بخوانم
تا عشق در تمامی دل‌ها معنا شود
یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالایت
در تندباد عشق نلرزد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Zahra
Zahra

بنظـرم آدمـ بے دلیـل بہ کسـے فکـر نمـےکنـہ

بنظـرم آدمـ بے دلیـل بہ کسـے فکـر نمـےکنـہ

بنظـرم آدمـ
بے دلیـل بہ کسـے فکـر نمـےکنـہ
بے دلیـل کسے رو دوسـت نـداره
بے دلیـل کسے رو فـرامـوش نمےکنـہ...
بعضے از آدمـا بـدون اینـکہ خودشـون بـدونـن ، خوبـن...
بـدون اینـکہ حـرف بزنے ، حالـت رو مےفهمـن...
بـدون اینـکہ لمسشـون کنے ، حسـت مےکنـن...
بعضیـا مـرز آدمـ بـودن و رد مےکنـن،
واسـہ همینـہ کہ ابـ∞ـدے مےشـن¡!...
گاهے وقتـا کہ دلـم مےگیـره..بہ تـو فکـر مےکنـم..بہ خـودم..بہ اینکـہ چـرا دلتنـگے راه درمـانے نـداره
بعضـے وقتـا کہ دلـم مےگیـره..پشـت پنجـره مےشینـم..بغـض مےکنـم..بہ آسمـون خیـره مےشـم..شـایـد اونجـا دوبـاره پیـدات کـنم..مـ ـاه مـن..میگـن خـدا بـزرگـہ¿! نـہ؟¡
هـروقـت بـےهـوا یـادت میفتـم،بـہ ایـن فکـر مےکنـم کـہ شایـــد..شایـــــد دلـت بـرام تنـگ شـده باشـہ...
بعضـے از آدمـا همیشـ∞ــہ هستـ ـن،
حتـــے
اگـہ رفتـہ باشـن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Sara
Sara

لایق تو کسی نیست جز آن کسی که: تو را

لایق تو کسی نیست جز آن کسی که: تو را

لایق تو کسی نیست جز آن کسی که:
تو را انتخاب کند.. نه امتحان.
تو را نگاه کند.. نه اینکه ببیند.
تو را حس کند.. نه اینکه لمست کند.
تو را بسازد.. نه اینکه بسوزاند.
تو را بیاراید.. نه اینکه بیازارد.
تو را بخنداند.. نه اینکه برنجاند.
تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد.
ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻧﮑﻦ
ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩ
ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ کسی که ﺑﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻫﺮﮒ ﺣﯿﺎﺗﺖ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﯽ !
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ …

ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ozma
Ozma

دل بردی از من به یغما ، ای تُرک ِ غارتگر

دل بردی از من به یغما ، ای تُرک ِ غارتگر من
دیدی چه آوردی ای دوست ، از دست دل بر سر من
عشق تو در دل نهان شد ، دل زار و تن ناتوان شد
رفتی چو تیر و کمان شد ، از بار غم پیکر من
می سوزم از اشتیاقت ، در آتشم از فراقت
کانون من سینه من ، سودای من آذر من
بار غم عشق او را ، گردون نیارد تحمل
چون می تواند کشیدن ، این پیکر لاغر من ؟
اول دلم را صفا داد ، آیینه ام را جلا داد
آخر به باد فنا داد ، عشق تو خاکستر من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید