لحظه  بروز رسانی 
ֆɑҽíժ Ťab
خجالتیخجالتی
ֆɑҽíժ Ťab

چیزهایی که نمیتونیم بخریم سلامتی/عشق/امید/آرزوها/دوستان/خوشبختی/زمان

چیزهایی که نمیتونیم بخریم سلامتی/عشق/امید/آرزوها/دوستان/خوشبختی/زمان

چیزهایی که نمیتونیم بخریم
{-w58-}{-w58-}{-w58-}
سلامتی/عشق/امید/آرزوها/دوستان/خوشبختی/زمان

مشاهده همه ی 15 نظر
ֆɑҽíժ Ťab
خجالتیخجالتی
ֆɑҽíժ Ťab

دست های چرکین نشانه پول تمیز هستند

دست های چرکین نشانه پول تمیز هستند

دست های چرکین نشانه پول تمیز هستند.

مشاهده همه ی 6 نظر
ֆɑҽíժ Ťab
خجالتیخجالتی
ֆɑҽíժ Ťab

یکی از معضلات رایج روزگار ما!!!

یکی از معضلات رایج روزگار ما!!!

یکی از معضلات رایج روزگار ما!!!

مشاهده همه ی 2 نظر