لحظه  بروز رسانی 
saeid
آروم و عادیآروم و عادی
saeid

ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻡ

ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺣﺲ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ
ﺩﺍﺭﻡ
.
.
.

.

.

.
ﭼﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ“ﻧﮕﻬﺶ
ﻣﯽﺩﺍﺭم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeid
آروم و عادیآروم و عادی
saeid

هیچوقت کسی رو پس نزن که. دوستت داره

هیچوقت کسی رو پس نزن که...

دوستت داره

مراقبته

و نگرانته...

چون یک روز بیدار میشی و میبینی...

ماه رو از دست دادی ؛ وقتی که داشتی ستاره ها رو میشمردی....!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeid
آروم و عادیآروم و عادی
saeid

تنها یک برگ مانده بود … درخت گفت : منتظرت

تنها یک برگ مانده بود …
درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید