لحظه  بروز رسانی 
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

چگونه مثل من بشید؟!  .با چ اعتماد ب نفسی هم اومد

چگونه مثل من بشید؟!  
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.با چ اعتماد ب نفسی هم اومد پایین!
بدو، بدو بالا تا کسی ندیدتت :||
فک کردی الکیه مث من شدن
من یدونم واسه نمونم

مشاهده همه ی 2 نظر
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

اصفهانیه تصادف کرده بود نشسته بود وسط خيابون مي زد توي

اصفهانیه تصادف کرده بود نشسته بود وسط خيابون مي زد توي سرش که ماشينم! ماشينم داغون شد! خاک تو سرم شد. افسره رفت بهش گفت: بدبخت! آنقدر حرص ماشينت رو زدي که نفهميدي دست چپت از مچ قطع شده!
آقاهه يه نگاه کرد به دستش گفت: يا حضرت عباس، ساعتم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

آیا میدانستید ??          .      

آیا میدانستید ??          .          .          .          .          .          ..          ,          .          .          همینطور که ما در این دنیا منتظر امام زمان هستیم ..          اون دنیا همه منتظر جنتی هستند ...          شبای جمعه که میشه اونام همش میگن:شاید این جمعه بیاید شاید..

مشاهده همه ی 1 نظر
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ .ﯾﻪ ﮐﺮﻡ

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﺷﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ ﺗﻮ
ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ...
ﯾﻪ ﮐﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﻭ ﯾﻪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺭﯾﺨﺖ ﺭﻭﺵ ...
ﮐﺮﻡ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ !
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺮﻡ ﺍﻭﻣﺪ؟ﭼﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﮑﻠﯽ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺮﻡ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻥ
ﻣﻌﻠﻤﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻦ ...
ﯾﻪ ﻇﺮﻑ ﭘﺮ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﯾﻪ ﺍﻻﻍ ﻭ ﺑﻪ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﻻﻍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻩ ! ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺍﯼ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ؟؟؟
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻦ :
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮﮐﯽ ﻧﺨﻮﺭﻩ ﺧﺮﻩ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

ما دهه 70 دیااعصاب: نداریملجباز: بله هستیمغرور: داریم تا دلت بخوادریه

ما دهه 70 دیا
اعصاب: نداریم
لجباز: بله هستیم
غرور: داریم تا دلت بخواد
ریه ها: داغون
رو راست: درست مثل ی اتوبان تو دل کویر
اعتماد به نفس: زیـــــاد
سرسخت: وحشتنـــاک
خونگرم: شدیدا
مهربون: بسیـــــار
زیبا: اوووووووووووووووووووف
به 70 دی بودنمون افتخار میکنیم بعــــله...
کپی واسه دهه 70دیا اجباریه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

خواهشا بازنشر کنید.فوری فوری ایران دوباره از شرکت گوگل اعتراض نموده

خواهشا بازنشر کنید....
فوری فوری ایران دوباره از شرکت گوگل اعتراض نموده بخاطر اسم خلیج فارس که در نقشه گوگل خلیج عربی ثبت شده است برای همین هم شرکت گوگل اعتراض ایران را قبول کرده وگفته راجب این دو رای گیری اینترنتی انجام میگیره که رای هر کدام بیشتر شد به اسم همان ثبت مشود.
سریع اقدام کنید همین الان
90 درصد عربها رای دارند. 10 درصد ایرانی ها
 تا وقت رای گیری تمام نشده بشتاب که اگر همت نکنی اسم خلیج فارس برای همیشه به فراموشی میرود.
وارد سایت شوید سمت راست دو دایره هست روی خلیج فارس کلیک کنیدو بعد بر روی  voteکلیک کنید با موفقیت و پیروزی
اینم آدرس سایت
http://www.persianorarabiangulf.com/index.php

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ

ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﺗﻨﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺭﯾﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻧﯿﺴﺖ, ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻫﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ....

مشاهده همه ی 3 نظر
آهو مقدم
مهربونمهربون
آهو مقدم

دوست داری:.۱. ببوسیم.۲. ببینیم.۳. بکشیم.۴. بزنیم.۵. خفم کنی.۶. دوست پسرم یا

دوست داری:
.
.
۱. ببوسیم
.
۲. ببینیم
.
۳. بکشیم
.
۴. بزنیم
.
۵. خفم کنی
.
۶. دوست پسرم یا دخترم باشی
.
۷. شام دعوتم کنی
.
۸. ببریم خرید
.
۹. فحشم بدی
.
۱۰. بغلم کنی
.
۱۱. دستمو بشکنی
.
۱۲. نازم کنی
.
 ۱۳. بند کفشمو ببندی
.
 ۱۴. واسم غذا بپزی
.
 ۱۵. چاقو کنی تو چشام
.
 ۱۶. با ماشین لهم کن
.
 ۱۷. باهام بری سینما 
۱۸. نگام کنی
.
۱۹. بیای خونمون
.
 ۲۰. واسم گل بیاری
.
۲۱. همکلاسیم بودی
.
.
۲۳. شمارمو داشته باشی
.
 ۲۴. همسایت بودم
.
۲۵. باهم بریم سفر
.
۲۶. باهم بازی کنیم
.
۲۷. گازم بگیری
.
۲۹. فامیلت بودم 
خواهشا جواب بدید و بازنشر کنید جواب های جالبی میگیری...! 

مشاهده همه ی 7 نظر