لحظه  بروز رسانی 
سعید
سعید

و شب خلق شد برای گریه کردنبرای بغل کردن بالشتبرای زل

و شب خلق شد برای گریه کردن
برای بغل کردن بالشت
برای زل زدن به تاریکی
برای نخوابیدن و خاطره ها را مرور کردن

مشاهده همه ی 5 نظر
سعید
سعید

تاوان اشتباه او را من دادمسکوت کردم تا به دوست داشتنم

تاوان اشتباه او را من دادم
سکوت کردم تا به دوست داشتنم شک نکند !
حالا ، سهم من از زندگی شد یک آه
سهم او شد زندگی کنار دیگری !

مشاهده همه ی 4 نظر