لحظه  بروز رسانی 
صفی
صفی

چه خود پيله سطوح عاريه ايي كه از هجوم

چه خود پيله سطوح عاريه ايي كه از هجوم

چه خود پيله سطوح عاريه ايي كه
از هجوم افعال ظاهري ساخته ايم...

مشاهده همه ی 1 نظر
صفی
صفی

انقلاب احساسي. همچون خار صفر مرزي بست كند

انقلاب احساسي...
همچون خار صفر مرزي
بست كند
هر پويايي را..
و به غل بندد
هر اراده ايي را...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

دم بر سايد و سر برايد و تيزگويان شهر

دم بر سايد و سر برايد و تيزگويان شهر

دم بر سايد و سر برايد و
تيزگويان شهر به نظام ايد...
نيست باشد
هر عهدي كه بر عالم جار زند...
و دگر بار خم نيارد به كماني كه
هر بعيدي روزي ممكني شود...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

چه عجب دارد به حالي كه روزگاري در تب

چه عجب دارد به حالي كه روزگاري در تب

چه عجب دارد به حالي كه
روزگاري در تب نظري
بال زنان پرواز داشت
و به حالش
دربدر تكرار است....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

حسرت از چه ايد؟ نداشتن ها نشدني ها

حسرت از چه ايد؟ نداشتن ها نشدني ها

حسرت از چه ايد؟
نداشتن ها
نشدني ها
نبودني ها
ساختن از فضايي
كه در خيال رويا باشد
و در واقعيت معمولي...
ديد و نگاه و نياز از
حقيقت از دگري و دگران...

مشاهده همه ی 1 نظر