لحظه  بروز رسانی 
صفی
صفی

خواستني ها نهايتي عافيت بخيري باشد در لابه لاي اروزهايي

خواستني ها نهايتي عافيت بخيري باشد
در لابه لاي اروزهايي كه
هر ان رنگ مي بازد و رنگ مي سازد
خوش باشد سر نوشتي كه قدر قرار گيرد
.
.
.
نوزدهم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

تلالو اشكي كه محو خاطراتي شود كه

تلالو اشكي كه
محو خاطراتي شود كه
خواهان جمع كردن اش
در يك بطري و
بستن درب اش باشد...
و يك لوح سپيد سپيد
از نو بنويسد...
مهرباني
يك عالم
نيك نامي هركه را ديد
خلوص هر لحظه...
و هر بار رويش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

چه بازي !! هي بروي و بچرخي و

چه بازي !!
هي بروي و بچرخي و
بالا پايين
فرياد و صوت
و يك عالم قفس در زنجير
روان هاي سرگردان...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

بخوانيم و بجويم در ره پرواز. سكوت و شب و

بخوانيم و بجويم در ره پرواز...
سكوت و شب و نگه مهتابي در حصور مه
بر دستان نيازي كه خود در اعماق قلبش
به بلنداي آسمان نجوا زند
يك كران بارش مهر ...

سال نويي دگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

چه زمان صرف كني دگران چه گويند! بگو تا خود

چه زمان صرف كني دگران چه گويند!
بگو تا خود چه در چنته داري؟!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

حرف است كع مي رود به ان اينور و انور

حرف است كع مي رود
به ان اينور و انور
چه ثمر به يكجا نشيني!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
صفی
صفی

دل را ان قدر وسيع و. از خود گردان

دل را ان قدر وسيع و..
از خود گردان
تا خواسته ها گذر كنند
با عبور نگاه مهربانت...
.
.
.
هجدهم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید