لحظه  بروز رسانی 
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت
مهربونمهربون
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت

عشـــقــ نــﮧ پـــــول میخـــواد. نــﮧ خوشـــگلـــی. نــﮧ مـــاشیـــטּ. نــﮧ هیچـ

عشـــقــ

نــﮧ پـــــول میخـــواد..

نــﮧ خوشـــگلـــی...

نــﮧ مـــاشیـــטּ...

نــﮧ هیچـــی دیــگـــﮧ...

فقـــــط دو تــا ✗ آدم ✗ میخــــواد

تاکیــــد میکنــــم :

◄◄◄ آدم ✗


مشاهده همه ی 15 نظر
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت
مهربونمهربون
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت

هیــــــس!!!!!!!!!! میبــینـﮯ کـﮧ طَــرَف داغـ ـــونـﮧ ، دارﮩ میمـ

هیــــــس!!!!!!!!!!

میبــینـﮯ کـﮧ طَــرَف داغـ ـــونـﮧ ،

دارﮩ میمـ ــیرﮩ ازناراحـ ــتـﮯ ......

حداقل بلــد نیســتـﮯ دلــداریـ ـــش بدﮮ

لااقل لال شــو ،

هــﮯ نَگــو مَــטּ کـﮧ

بهــت گفــتـﮧ بــودَم ...

cb19d29b5aa854a80c204626d00bc71e-425

مشاهده همه ی 7 نظر
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت
مهربونمهربون
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت

دوست داشتن یعنی. حتی وقتی مثل سگ و گربه به

دوست داشتن یعنی...

حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم.!

شب زنگش بزنی بگی:

آشتی نکردیما..من بدون تو خوابم نمی بره..!

0c02891a146de7868960a4a71094f713-425

مشاهده همه ی 1 نظر
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت
مهربونمهربون
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت

هیچ گآه و بـפֿـآطر هیچ ک๛ دست از ارزش هآیت نکش!

هیچ گآه و بـפֿـآطر هیچ ک๛

دست از ارزش هآیت نکش!

چوטּ زمآنـے کـﮧ آטּ فرد از تو دست بکشد...

تو مـے مآنـےُ یک "مـטּِ " بـے ارزش...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت
مهربونمهربون
"شقایق" مدیر گروه گذاشت و رفت

والااااااااااااااااا

والااااااااااااااااا....{-20-}

c727151e5d55.jpg

مشاهده همه ی 8 نظر