لحظه  بروز رسانی 
ساغر
آروم و عادیآروم و عادی
ساغر

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند! امانه وقتی که

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند! امانه وقتی که

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند!
امانه وقتی که درمیان شان هستی!
آنجاکه میان خاک خوابیدی
سنگ تمام رامی گذارند و می روند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساغر
آروم و عادیآروم و عادی
ساغر

دختربودن تاوان دارد.                

دختربودن تاوان دارد.                

دختربودن تاوان دارد...                                       
بزرگ می شوی دل می بندی...
تنت رابرایش عریان می کنی...             
نه از روی هوس بلکه از روی عشق...
وقتی دلش رازدی می رود...            
ومی مانی خودت،آن زمان تویک هرزه ای
او فقط دختر بازی کرده...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساغر
آروم و عادیآروم و عادی
ساغر

                     

                     

                                       ...خدایاخیلی هادلموشکستن...
                                                 دیگه تحمل ندارم،
                                        شب بیاباهم بریم سراغشون...
                                                 من نشونت میدم،
                                                  توببخششون...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ساغر
آروم و عادیآروم و عادی
ساغر

تنهایی رادوست دارم            بی دعوت می

تنهایی رادوست دارم            بی دعوت می

تنهایی رادوست دارم            بی دعوت می آید
          بی منت می ماند             بی خبرنمی رود...

مشاهده همه ی 2 نظر
ساغر
آروم و عادیآروم و عادی
ساغر

دختر : به تاوان دلم که شکسته شد دل ها

دختر : به تاوان دلم که شکسته شد
دل ها را می شکنم،گناهش پای دلی که دلم را شکست...
پسر عاشق : آنان که عشق من را به بهانه ی
عشق دیگر گم کردند!
باشد که این بهانه سایه نفرینی باشد
بر خط به خط کتاب زندگیش

مشاهده همه ی 2 نظر