لحظه  بروز رسانی 
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

خــــــــــدایا… غرورم را شڪستم… نجابتم ڪہ نشڪست… شڪست؟ اشڪهایم ریخت… حیایم

خــــــــــدایا…
غرورم را شڪستم…
نجابتم ڪہ نشڪست…
شڪست؟
اشڪهایم ریخت…
حیایم ڪہ نریخت…
ریخت؟
گفتم دوســـــ♥️تت دارم…
دوستی ڪہ
نخواستم…
خواستم؟
خواستم….
در دلم میخواندمش
میخواستمش…
تا ابد…
هرزگی ڪہ نڪردم…ڪردم؟

چیزے درونم منجمد شد…
او ڪہ ندید…
دید؟
هق هق ها را ڪہ
نشنید…
شنید؟
خواستم بداند و
به حرمت غرور شڪسته
سڪوت ڪند…
فقط خــــــــــواند….
..فقط دیـــــد…
فقط رفـــــــت

مشاهده همه ی 20 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

شکسپیر میگه : همیشه به کسی فکر کن که تو رو

شکسپیر میگه :

همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست داره نه به کسی که تو دوسش داری .....

مشاهده همه ی 36 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

سلامتی اس ام اس هایی که ویبره شون دنیامونو میلرزونه

سلامتی اس ام اس هایی که ویبره شون دنیامونو میلرزونه ......

مشاهده همه ی 13 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

چقدر سخته وقتی که صورتت رو برمیگردونی و دونه های اشک

چقدر سخته وقتی که صورتت رو برمیگردونی و دونه های اشک گونه هاتو خیس کنه اما مجبور باشی 

بخندی تا نفهمه هنوزم دوسش داری .....

مشاهده همه ی 7 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

به سلامتی اونکه وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید نه واسه

به سلامتی اونکه وقتی بغلش کردم تمام تنم لرزید نه واسه خوشحالی نه واسه عشق بازی بلکه 

ترس از فردایی بدون اون.

مشاهده همه ی 22 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

چقـــدر کم توقع شده ام …. نه آغوشت را می خواهـــم

چقـــدر کم توقع شده ام ….

نه آغوشت را می خواهـــم ،

نه یک بوســـه

نه حتـــی بودنت را …

همیـــن که بیایــی و از کنـــارم رد شوی کافی است…

مرا به آرامش می رسانــد حتــی

اصطکــاک سایه هایمـــان …

مشاهده همه ی 12 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

حکایت من حکایت کسی است  که عاشق دریا بود.>>>&gt

حکایت من حکایت کسی است

 که عاشق دریا بود...................................>>>>>اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود......................................>>>>>اما همسفر نداشت

حکایت کسی است

که زجر کشید..........................................>>>>>اما ضجه نزد

زخم داشت............................................>>>>>ولی ناله ای نکرد

نفس میکشید.......................................>>>>>>اما هم نفس نداشت

خندید اما کسی غمش را نفهمید

مشاهده همه ی 4 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

دفتر عشـــق كه بسته شـددیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدمخونـم حـلال ولـی بـــ

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كار تو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماس رو
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ـــــــــــ
ـــــــ

مشاهده همه ی 1 نظر
m...a...)-(...s...a
خوشحالخوشحال
m...a...)-(...s...a

مـَטּ اینجآیَمـ.!× جآیـے ڪِـﮧ وَقتِـ رَفتَنَت ایستآدِهـ بُودے وُ نِگــــ♥ــآهَمـ مـے

مـَטּ اینجآیَمـ..!
× جآیـے ڪِـﮧ وَقتِـ رَفتَنَت ایستآدِهـ بُودے وُ نِگــــ♥ــآهَمـ مـے ڪَردے..!

× آمَدِه اَمـ تآ بِبینَمـ اَز اینجآ چِگُونِــﮧ بُودَمـ ..
× ڪِـﮧ تُو اَشکـ هآیَمـ رآ نَدیدے..!!! 

مشاهده همه ی 10 نظر