لحظه  بروز رسانی 
sahar
عاشقعاشق
sahar

♥•٠· من یک دخترم   نه یک مانکن فروشگاه, نه


♥•٠· من یک دخترم

 

نه یک مانکن فروشگاه,


نه یک وسیله برای جلب توجه,


و نه یک تابلو نقاشی


پیشرفت و بالارفتن را میخواهم اما نه به هر قیمتی


آزادم اما با تفسیری جدابافته...


آزادی من حجاب من است ،


طلا هم آزاد است اما همیشه محفوظ ، طلا را هیچوقت فله نمیفروشند!

 

آن چه را فله میفروشند که زیادی آزاد باشد .نمونه اش "سبزی خوردن"!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar
عاشقعاشق
sahar

 میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪـہ شرҐ פּ פـیا نـבارלּ  ایناے ڪـہ

 میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪـہ شرҐ פּ פـیا نـבارלּ


 ایناے ڪـہ هر رפּـز با یڪے مے پرלּ


 ایناے ڪـہ بـפֿـاطر یـہ پـωـر هزارتا בرפּـغ بـہ پـבر ماـבرشـפּـלּ میگלּ


 ....ایناے ڪـہ از اـפــωـاـωـات بـפּـے نبرבלּ


 ....ایناے ڪـہ ظراـ؋ـت زنـפּـنـہ نـבارלּ


 .... ایناے ڪـہ بـב בهنלּ


 ....ایناے ڪـہ شیطنتـפּ با هرزگے اشتباـہ گر؋ـتלּ


 ایناے ڪـہ بـہ جاے شیطنتاے בـפֿـترפּـنـہ ڪارشـפּـלּ شـבـہ تیغ زבלּ פּــבنیاشـפּـלּ شـבـہ مـבل ماشیלּ פּ

پـפּـل פּ شارز


 ... میترωـҐ


 میترωـҐ از בـפֿـتراے ڪ בیگـہ בـפֿـتر نیـωـتלּ


 بانـפּ בـפּــωـت مלּ


 פֿـیلے بیشتر از اینا مے ارزے ᓆــבر פֿــפּــבتـפּ بـבـפּـלּ 


 פـیا ؋ـاز بالا 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar
عاشقعاشق
sahar

هنگامی که در زندگی اوج ميگیری دوستانت می فهمند تو چه

هنگامی که در زندگی اوج ميگیری
دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی
اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری
آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar
عاشقعاشق
sahar

برایت خاطراتی بر روی این دفتر سفید نوشتم که هیچکسی نخواهد

برایت خاطراتی بر روی این دفتر سفید نوشتم که هیچکسی نخواهد توانست چنین خاطرات شیرینی را برای بار دوم برایت باز گوید .
چرا مرا شکستی ؟ چرا ؟
اشعاری برایت سرودم که هیچ مجنونی نتوانست مهربانی و مظلومیت چهره ات را توصیف کند .
چرا تنهایم گذاشتی ؟ چرا ؟
چهره پاک و معصومت را هزار بار بر روی ورق های باقی مانده وجودم نگاشتم
چرا این چنین کردی با من ؟ چرا ؟
زیباترین ستارگان آسمان را برایت چیدم . خوشبو ترین گلهای سرخ را به پایت ریختم .
چرا این چنین شد ؟چرا ؟
من که بودم ؟ که هستم به کجا دارم می روم ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar
عاشقعاشق
sahar

گاهی دلــــــــم می گیرد. از آدم هایی که در پــس

گاهی دلــــــــم می گیرد...


از آدم هایی که در پــس نگاه سردشــــــــــان

با لبخنـــــــــــد گرمــــ
ــــی فریبت می دهند!

از کلماتی که چون شیرینـــــی افسانـــــــه ها فریبت می دهند!!

دلــــــــــــــ
ـــم می گیرد...

از سردی چندش آور دستــــی که دستـــــت را می فشـــــــارد!!

و نگاهــــــــی کـــــ
ـــــه به توست...

و هیچ وقت تـــــــو را نمی بیند!

از دوستـــی که برایت هدیــــــــــه دو بـــــــــــال برای پریدن می آورد...

و بعــــــــــــــد... ... ...

پــــــــــرواز را با منفورترین کلمات دنیـــــــا معنـــــتتی می کند!!!

دلــــــــم مــــی گیرد... ... ...

از چشــــــم امیــ
ــــد داشتنـــــم

به هوسبازانـــــی کـــــه ترانــــــــه عشــــق میخواننـــد!!

این ها همـ
ــه هیچ...

گــاهی حتی از خـــــودم هــــــــم دلـــــــــم میگیرد...!

مشاهده همه ی 5 نظر
sahar
عاشقعاشق
sahar

بـزرگ که میشــــوی…. غُصـه هایت زودتـر از خـودت،قـَد می کِشــند، دَرد

بـزرگ که میشــــوی….

غُصـه هایت زودتـر از خـودت،قـَد می کِشــند،

دَرد هـایت نــیز!

غــافل از آنکه لبخــندهـایت را،

در آلبــوم کـودکــی ات جــا گــُذاشتــی

مشاهده همه ی 3 نظر
sahar
عاشقعاشق
sahar

 میگے ایـלּ یڪے با بقیـہ ؋رق בارـہ ؟   اشتباـہ نڪלּ3.gif میگے ایـלּ یڪے با بقیـہ ؋رق בارـہ ؟ 

 اشتباـہ نڪלּ ایـלּ یڪے ؋قط بازیگر بهتریـہ ... 3.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
sahar
عاشقعاشق
sahar

 عزیزҐاگـہبخواҐزنـבگیموازاولبنویسمـ    شماپیاҐ بازرگانے وسطشـҐنمیشـے: l


 عزیزҐاگـہبخواҐزنـבگیموازاولبنویسمـ 6.gif
  
6.gif شماپیاҐ بازرگانے وسطشـҐنمیشـے: l

مشاهده همه ی 1 نظر
sahar
عاشقعاشق
sahar

حکـــــــــــــــــــــایت ِ من… حکایت کسی بود که عاشق دریا بود ;اما

حکـــــــــــــــــــــایت ِ من… حکایت کسی بود که عاشق دریا بود ;اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… دلباخته ی سفر  بود; اما  همســـــــــــــــــــــفرنداشت... زخم داشت;اما ننالیـــــــــــــــــــــد… گریه کرد; اما اشک نریخـــــــــــــــــت… حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…پر از فریاد بود; اما سکـــــــــــــــوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…  حکایت کسی بود که زجر کشید ;اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar
عاشقعاشق
sahar

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !   رویِ

گــاهــی وقــتــهــا مــجــبــوری اَحــمـق بــاشـی !

 

رویِ کــاغـَـذ مــیــنــویــســم

 

دَســتــهــایِ تـــُـو . . .

و رویِ آن دســت مــیــکــشــم

مشاهده همه ی 3 نظر